Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje KONKURZ na obsazení dvou míst pomocné vědecké síly

Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje KONKURZ na obsazení dvou míst pomocné vědecké síly

Přihlásit se mohou studenti, kteří k datu konání ústního kola konkurzu (tedy nikoliv k datu uzavření přihlášek) úspěšně složili zkoušku z předmětu Ústavní právo II. Dalším předpokladem je samozřejmě zvídavost a zájem o ústavní právo a ústavní praxi v České republice i v zahraničí v relaci k mezinárodnímu dění. Dále předpokládáme dobré studijní výsledky, znalost anglického jazyka a ovládnutí práce s informačními technologiemi.

Součástí přihlášky je:

  • strukturovaný životopis
  • stručný motivační dopis
  • výpis vykonaných zkoušek a jejich klasifikace

 

Přihlášky zasílejte JUDr. Ondřeji Preussovi, Ph.D. elektronicky na email preuss@prf.cuni.cz.

Termín uzavření přihlášek je stanoven ke dni 10.1.2020

Termín ústního kola bude sdělen, předpokládané zahájení činnosti: březen 2020

 Katedra ústavního práva konkurz POMVĚD