Katedra trestního práva PF UK pořádá odbornou vědeckou konferenci na téma „Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení“.

Katedra trestního práva PF UK pořádá odbornou vědeckou konferenci na téma „Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení“.

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK)

pořádá ve čtvrtek dne 23. března 2023

odbornou vědeckou konferenci na téma

Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení

Konference se uskuteční ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy.

 

 

Program konference

8:15 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 9:15 Zahájení konference, Úvodní slova

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan PF UK

JUDr. Filip Seifert, MBA, AK SEIFERT spolupracující s AK HAVEL & PARTNERS, s. r. o.

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., vedoucí katedry trestního práva PF UK

 

I. Blok

9:15 – 9:25 prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Změna judikatury jako důvod pro podání mimořádného opravného prostředku

9:25 – 9:35 prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Revízny princíp v trestnom konaní

9:35 – 9:45 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Apelační a kasační princip u odvolání v trestních věcech

9:45 – 9:55 prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Právo na odvolanie v trestných veciach ako základné ľudské právo

9:55 – 10:05 prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

K počátku a počítání konce lhůty k podání stížnosti z pohledu Ústavního soudu

10:05 – 10:15 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. / JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

Význam mimoriadnych opravných prostriedkov v prípravnom konaní

10:15 – 10:25 doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. / doc. JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.

Interpretace podmínek pro povolení obnovy řízení v judikatuře Ústavního soudu

10:25 – 10:35 Ass. Prof. Olha Denkovych/ Ass. Prof. Lidia Paliukh / Ass. Prof. Iryna Sen

Grounds for appeals and other judicial reliefs in criminal proceedings in Ukraine

10:35 – 11:00 Diskuse, následně Coffee Break

 

II. Blok

11:00 – 11:10 prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Princípy a zásady zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní v Slovenskej republike

11:10 – 11:20 Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, Dr.Sc. / doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

Niekoľko úvah k oprávneniu generálneho prokurátora zrušiť právoplatné rozhodnutie z prípravného konania v zmysle § 363 TP

11:20 – 11:30 prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. / doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Zrušenie rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 TP - nástroj ochrany zákonnosti?

11:30 – 11:40 prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. / doc. JUDr. Veronika Marková, PhD.

Význam ustanovenia § 363 Trestneho poriadku v Slovenskej republike

11:40 – 11:50 doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. / JUDr. Lukáš Turay, PhD.

Nevyhnutnosť mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom konaní v právnom štáte

11:50 – 12:00 doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. / JUDr. Štefan Zeman, PhD.

Aktuálne otázky zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní

12:00 – 12:10 doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Potrebujeme § 363 Trestného poriadku?

12:10 – 12:20 prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. / JUDr. Štefan Zeman, PhD.

Amnestia a milosť ako možnosti revízie rozhodnutí v trestnom konaní

12:20 – 13:30 Diskuse, následně polední přestávka (oběd)

 

III. Blok

13:30 – 13:40 doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. / doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., MBA.

Dovolanie a jeho vybrané aplikačné súvislosti

13:40 – 13:50 doc. JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.

Právo na zákonného soudce pod ochranou Nejvyššího soudu aneb jak vykládat první dovolací důvod?

13:50 – 14:00 JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Opravné prostředky v českém trestním řízení a Úřad evropského veřejného žalobce

14:00 – 14:10 JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Právo na odvolání ve věcech trestních podle čl. 2 Protokolu č. 7 k EÚLP ve světle judikatury ESLP a návrh nového trestního řádu

14:10 – 14:20 JUDr. Jiří Říha, Ph.D.

Odvolání v návrhu nového trestního řádu

14:20 – 14:30 JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Opravné prostředky u konsenzuálního způsobu řešení trestních věcí

14:30 – 14:40 Mgr. David Čep, Ph.D.

K prohlášení viny, nesporným skutečnostem a opravným prostředkům

14:40 – 15:00 Diskuse, následně Coffee Break

 

IV. Blok

15:00 – 15:10 JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Kvalitatívna analýza právnej úpravy opravných prostriedkov v kontexte recentnej legislatívnej činnosti

15:10 – 15:20 JUDr. Martin Richter, Ph.D.

Vady znaleckého posudku jako důvod podání opravného prostředku

15:20 – 15:30 JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.

K přípustnosti opravných prostředků v adhezním řízení

15:30 – 15:40 Mgr. Stanislav Cik

Opravný prostředek směřující do výroku o náhradě škody při uzavření dohody o vině a trestu

15:40 – 15:50 JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.

Soumrak stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání

15:50 – 16:00 JUDr. Karin Vrtíková, PhD. / Mgr. Tomáš Široký

Právnoaplikačné aspekty vybraných dôvodov dovolania v trestnom konaní

16:00 – 16:10 Diskuze, následně krátká přestávka

 

V. Blok

16:10 – 16:20 JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.

Ústavní stížnosti ve věcech trestních

16:20 – 16:50 JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D.

Řízení o udělení milosti (vybrané procesní aspekty)

16:30 – 16:40 JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.

Zásada zákazu reformationis in peius v trestním řízení – minulost, současnost i perspektivy do budoucna

16:40 – 16:50 Mgr. Aleš Váňa

Je současná úprava stížnosti v trestním řádu dostačující?

16:50 – 17:00 JUDr. Marta Fleková

Odpor proti trestnímu příkazu

17:10 – 17:20 JUDr. Mgr. Klára Sekretová

Odvolání ke "Crown Court" ve Velké Británii - stručné představení, srovnání a úvahy de lege ferenda

17:20 – 17:30 JUDr. Josef Čabrádek

Oprávnění nejvyššího státního zástupce rušit usnesení o nestíhání podezřelého

17:30 – 18:00 Diskuse, Závěrečné shrnutí konference

*Pro ústní příspěvek je vyhrazeno 10 minut.

*Změna programu vyhrazena.

Partnerem konference je HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

 

 


Odborná vědecká konference se koná v rámci programu Univerzity Karlovy Cooperatio - vědní oblast Law, který je řešen na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Organizační a programový výbor konference:

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.

JUDr. Martin Richter, Ph.D.

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

 

Program ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře