Katedra správního práva a správní vědy PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pomocných vědeckých sil

Katedra správního práva a správní vědy PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pomocných vědeckých sil

PŘEDPOKLADY:

Studium ve 3. – 5. ročníku PF UK, aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka, znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o obor správního práva.

OBSAH PRÁCE:  

Práce spočívá zejména v rešerši právních předpisů, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací na internetu, v překladech, korekturách, technické pomoci při organizaci a zajišťování činností katedry.

PŘIHLÁŠKY: Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na e-mailovou adresu rajchl@prf.cuni.cz tajemníkovi katedry (do předmětu emailu je třeba uvést „Přihláška do výběrového řízení“), nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry E. Preclíkové (místnost 104/1. patro).

V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis, uvedou kontaktní údaje.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 12. 10. 2019

PŘIJÍMACÍ POHOVOR: úterý 16. 10. 2019 ve 14.00 hod., místnost č. 104, 1. patro

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ: Výsledky výběrového řízení budou sděleny po skončení přijímacích pohovorů.

OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDOU VYBRANÍ UCHAZEČI/UCHAZEČKY PŘIJATI NA KATEDRU:  listopad 2019 – květen 2020.