Katedra právních dějin vypisuje konkurz na studentskou vědeckou sílu pro obor římského práva

Katedra právních dějin vypisuje konkurz na studentskou vědeckou sílu pro obor římského práva

 

Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje konkurz na studentskou vědeckou sílu pro obor římského práva.

Zájemci z II. a vyšších ročníků (vzhledem k akademickému roku 2021/2022) mohou podat přihlášku prostřednictvím e-mailu (sejdlj@prf.cuni.cz) či osobně na sekretariátu katedry právních dějin v č. 207 nebo skrze podatelnu s uvedením, že se jedná o dokument pro katedru právních dějin.
K přihlášce doložte, prosím, své strukturované curriculum vitae a motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany.

Termín pro podání přihlášek je stanoven do neděle 20. března 2022. Vybraní zájemci budou poté vyzváni e-mailem k osobnímu pohovoru.

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

garant oboru římského práva a zástupce vedoucího katedry

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

vedoucí katedry