Katedra právních dějin vypisuje konkurs na studentskou pomocnou vědeckou sílu

Katedra právních dějin vypisuje konkurs na studentskou pomocnou vědeckou sílu

Katedra právních dějin
Právnické fakulty University Karlovy

vypisuje konkurs na

studentskou pomocnou vědeckou sílu pro obor římského práva.

 

Zájemci z II. a vyšších ročníků (vzhledem k akademickému roku 2020/2021), kteří mají splněn předmět Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, mohou podat přihlášku prostřednictvím e-mailu (sejdl.j@gmail.com) či případně osobně na sekretariátu katedry právních dějin v č. 207. K přihlášce doložte, prosím, své strukturované curriculum vitae a motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany. Termín pro podání přihlášek je stanoven do neděle 18. října 2020. Vybraní zájemci budou poté vyzváni e-mailem k distančnímu pohovoru.

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

garant oboru římského práva
zástupce vedoucího katedry právních dějin