Katedra právních dějin PF UK vypisuje konkurz na dvě studentské pomocné vědecké síly

Katedra právních dějin PF UK vypisuje konkurz na dvě studentské pomocné vědecké síly

I. pro katedru právních dějin
II. pro časopis Právněhistorické studie

Máte zájem o právní historii, o fungování státu a o základní principy fungování naší společnosti napříč naší minulostí?

Buďte u toho a staňte se součástí katedry právních dějin a časopisu Právněhistorické studie.

Zájemci se zájmem o právní historii, s dokončeným prvním ročníkem a znalostí alespoň jednoho cizího jazyka mohou podat přihlášku prostřednictvím e-mailu (blazek@prf.cuni.cz) nebo osobně na sekretariátu katedry právních dějin v místnosti č. 207 nebo skrze podatelnu s uvedením, že se jedná o dokument pro katedru právních dějin.

V případě pozice studentské pomocné vědecké síly pro časopis Právněhistorické studie je předchozí zkušenost s redakční prací nebo znalost německého jazyka výhodou. V přihlášce uveďte, o jakou pozici máte zájem a přiložte své strukturované curriculum vitae a motivační dopis (rozsah max. 1 nms).

Termín pro podání přihlášek je stanoven do pátku 23. 9. 2022, 12:00.

Vybraní zájemci budou poté vyzváni e-mailem k osobnímu pohovoru.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
vedoucí katedry