Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zve studenty 3.-5. ročníku PF UK na šestý ročník výjezdního semináře z pracovního a sociálního práva na téma „Aktuální otázky pracovního a sociálního práva“.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zve studenty 3.-5. ročníku PF UK na šestý ročník výjezdního semináře z pracovního a sociálního práva na téma „Aktuální otázky pracovního a sociálního práva“.

Zajímá vás, jak se do právní úpravy pracovního a sociálního práva promítají soudobé trendy a jaké aktuální otázky zaměstnávají pracovně- a sociálněprávní teorii a praxi? Rádi byste o těchto otázkách diskutovali s učiteli a ostatními studenty v malebném prostředí Krkonoš? Pak je akce určena právě pro vás.

Podmínkou účasti na semináři je zpracování krátkého příspěvku (10-15 normostran) odpovídajícího požadavkům kladeným na odborný text a jeho prezentace (cca 15 min) před ostatními účastníky. Na rozdíl od předchozích ročníků bychom účastníky rádi motivovali k vlastnímu výběru tématu, je však možno se inspirovat i tématy námi zvolenými.

K vypracovaným článkům a prezentacím autoři dostanou zpětnou vazbu. Autoři, kteří se rozhodnou na svých příspěvcích dále pracovat, se budou moci v zimním semestru přihlásit do výběrového předmětu “Letní škola pracovněprávních studií” a v případě úspěšného dokončení příspěvku a jeho přijetí k publikaci ve společné monografii bude jejich píle odměněna i kredity. Vyloučena není ani možnost práci přihlásit do soutěže SVOČ (při respektování čl. 4 odst.  4.4. písm. a) Pravidel SVOČ – pravidla zde) nebo ji využít jako základ pro diplomovou práci.

V rámci doprovodného programu se do akce zapojí Simona Úlehlová z Katedry občanského práva a Michal Blažek z Masarykovy univerzity. Kromě odborného programu strávíme dost času i na čerstvém vzduchu. Akce bude zahájena ve čtvrtek dne 21. 9. odpoledne a skončí v neděli dne 24. 9. před obědem.

Vyslyšeli jsme doporučení několika účastníků minulých seminářů a pro akci jsme zarezervovali Patejdlovku (https://cuni.cz/UK-5197.html). Cena ubytování s plnou penzí činí 2.000 Kč. Ubytování bude ve sdílených pokojích s příslušenstvím ve zděné vytápěné budově. Dopravu si účastníci zajistí individuálně (Špindlerův Mlýn je dostupný z Prahy autem i hromadnou dopravou). Počet účastníků je předběžně omezen na 20 osob.

Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailu tomsej@prf.cuni.cz a v kopii rovněž na svého konzultanta/konzultantku do 30. 4. 2022 spolu s uvedením zvoleného tématu (v případě individuálních témat je možno si konzultanta zvolit); průběžně aktualizovaný přehled volných témat je možno najít na FB stránce události. Příspěvek je nutné odevzdat konzultantovi do dne 12. 9. 2023, a to bez gramatických, stylistických a typografických chyb a chyb v citování.

Seznam témat a další aktuální informace naleznete na FB stránce události.

 

Konzultant Vojtěch Hanzal:

Ochrana oznamovatelů v právním řádu ČR 

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a praxe jejího odškodňování 

Faktický pracovní poměr a jeho nástrahy 

Nadnárodní důchodové produkty – budoucnost či slepá ulička? 

Umělá inteligence v pracovních vztazích, nástroj pro zaměstnance či jejich náhrada?  

 

Konzultantka Lucie Matějka Řehořová:

Digitalizace HR

Rodičovská dovolená v zajetí harmonizace

Válka na Ukrajině a její dopady do českého práva sociálního zabezpečení

Unijní status "pracovníka" a zaměstnavatele

Flexicurita v pracovním právu 21. století

Pracovní cesta a pracovní úraz

Zaměstnanecké benefity

 

Konzultant Patrik Stonjek:

Mohl by být zákoník práce flexibilnější?

Skončení pracovního poměru při zániku pobytového oprávnění cizinců ze třetích zemí s volným přístupem na český trh práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – přežitek původního zákoníku práce?

Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu zaměstnavatele s výrobním závodem

Limitace výplaty mzdy v cizí měně

Nastavení odvodů osob samostatně výdělečně činných z hlediska solidarity ve společnosti

Výchovné jako systémové opatření, nebo jako politický zásah do starobních důchodů?

Dočkáme se někdy skutečné důchodové reformy?

Délka rodičovské dovolené v České republice z pohledu pracovního práva i práva sociálního zabezpečení

Mimořádná okamžitá pomoc a její podoby v době pandemie covidu-19 a vysokých cen energií

 

Konzultant Jakub Tomšej:

Co je příčinou nízkého počtu pracovněprávních sporů?

Mezi zdánlivým a neplatným skončením pracovního poměru

Moderace náhrady mzdy v pracovněprávních sporech

Laičtí přísedící: výhoda, nebo brzda pracovněprávního soudnictví?

Mediace v pracovněprávních sporech

Vdovské/vdovecké důchody jako diskriminace na základě sexuální orientace?
Postavení trans lidí v sociálním právu

Uložit událost do kalendáře