Katedra obchodního práva hledá novou pomocnou vědeckou sílu

Katedra obchodního práva hledá novou pomocnou vědeckou sílu

Milé studentky a milí studenti,

katedra obchodního práva hledá novou pomocnou vědeckou sílu. Studentky a studenty v této pozici zapojujeme do pravidelných rešerší judikatury a literatury i do běžného chodu naší katedry (např. zajišťování konferencí a jiných akcí). Také jsme rádi nápomocni při bližším zkoumání oboru obchodního práva, třeba i s výhledem na možnou budoucí publikační činnost.

Pokud máte zájem o obchodní právo a rovněž chcete blíže poznat chod katedry, pak nejpozději do 28. září zašlete svůj životopis a stručný motivační dopis na email Petra Tomáška (petr.tomasek@prf.cuni.cz).

Předpokládaný nástup je od 1. 10. 2023. Lze dohodnout i termín pozdější.