K výročí Veleslava Wahla

K výročí Veleslava Wahla

Před 70 lety, 16. června 1950, byl českými komunisty popraven Veleslav Wahl. Tento významný český ornitolog se aktivně zúčastnil protinacistického odboje a posléze se zapojil i do odboje protikomunistického. I přes své mládí se stal autorem mnoha odborných statí. Nejvíce je známa jeho kniha Pražské ptactvo, která shrnuje tehdejší poznatky a avifauně Prahy a okolí. Na odkaz Veleslava Wahla jako ornitologa a občana chceme navázat novým vydáním jeho díla Pražské ptactvo, které bude doplněno o nové poznatky o ptácích Prahy, jakož i o historické údaje o V. Wahlovi.


Veleslav Wahl patřil mezi významné bojovníky proti totalitním režimům
Před 70 lety, 16. června 1950, byl českými komunisty popraven Veleslav Wahl. Popravili ho společně s majorem Jaromírem Nechanským za účast v protibolševickém odboji po puči v roce 1948. Oba byli hrdinové druhého odboje, Wahl jako velitel podzemní Zpravodajské brigády a Nechanský jako výsadkář a posléze v čele vojenské komise České národní rady jeden z hlavních protagonistů Pražského povstání. Wahlovi měli aktivní boj proti totalitním režimům v rodině, Veleslavova otce i strýce za války popravili nacisté. Za svou činnost v druhém odboji byl Wahl po válce vyznamenán Československým válečným křížem 1939, ocenění své činnosti ve třetím odboji se dočkal až in memoriam z rukou prezidenta Václava Havla, který mu v roce 1995 udělil Řád bílého lva. In memoriam ocenila V. Wahla i Univerzita Karlova, která mu udělila Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii. Pamětní deskou na své budově se k odkazu V. Wahla a dalších dvou popravených studentů hlásí i Právnická fakulta UK.

obr.1

Veleslav Wahl se svou ženou Táňou. Foto archiv ČSO.

Wahl patřil ke špičce tehdejší ornitologie

Veleslav Wahl začal po znovuotevření vysokých škol po skončení války studovat práva i přírodní vědy. Práva měl v rodinné tradici, jeho otec byl významný advokát. K přírodním vědám táhla V. Wahla jeho záliba v ornitologii a ptactvu obecně, kterou v něm podporoval jeho dědeček. Nebýt jeho zatčení v roce 1949, byl by se pravděpodobně dále věnoval ornitologii. Udržoval kontakty s tehdejšími předními postavami české ornitologie, zejména Walterem Černým, a přes svůj mladý věk dokázal publikovat 27 odborných článků či krátkých sdělení v odborných časopisech. Věnoval se také popularizaci ornitologie, ale nejvíce asi vešla ve známost jeho kniha Pražské ptactvo. Ta je cenným dokladem stavu ptactva v hlavním městě v první polovině 20. století a skvělým srovnávacím materiálem se stavem dnešním. Wahl se ovšem neomezoval na konstatování, kde který druh žije. Kniha je naplněna dalšími poznatky z biologie ptáků, brilantními postřehy o vztahu ptáků a jejich prostředí a dodnes platné jsou některé jeho poznatky či doporučení týkající se ochrany ptactva. V první části se vyjadřuje kriticky i k tehdejší úrovni ochrany přírody v Československu a jejím právním souvislostem, včetně úvah o legislativním zakotvení ochrany ptáků v českém právu de lege ferenda.

obr.2

Ve svém díle Pražské ptactvo V. Wahl (v té době 22letý) shrnul vlastní poznatky i poznatky dalších ornitologů o avifauně Prahy a jejího blízkého okolí.

Wahlovo dílo je dodnes inspirativní

Není překvapením, že některé Wahlovy ornitologické poznatky jsou dnes již překonané, to je podstatou vědeckého poznání. Nicméně jeho dílo stále stojí za studium, i když dnešní doba zaměřená na honbu za novinkami tomu příliš nepřeje. Je to škoda, neboť nám tak unikají myšlenky dodnes platné a hlavně přicházíme o porozumění toho, v jakém kontextu dané vědecké dílo vzniklo. Kontextem Wahlova díla byly bohužel také dva brutální totalitní režimy. Wahl byl unikátní v tom, že si tyto souvislosti uvědomoval a před kariéru vědce postavil osud svobody a demokracie ve své zemi. V tom je pro ornitology, právníky i ostatní stálou inspirací a podnětem k zamýšlení se nad svými činy.

Veleslav Wahl ve své poslední vůli vyslovil několik přání, která však kvůli režimu, který si právě jeho popravou upevňoval pozice, nemohla být splněna. Jedním z jeho přání  bylo i nové a vylepšené vydání knihy Pražské ptactvo. Jelikož od doby V. Wahla se Praha a s ní i její ptačí obyvatelé výrazně změnili, rozhodli jsme se dostát Wahlovu odkazu a knihu vydat znovu, ovšem s aktualizovanými údaji o výskytu ptačích druhů v Praze. Uděláme vše pro to, aby aspoň tato část poslední vůle V. Wahla byla naplněna a aby i další generace čtenářů z ní mohla čerpat poučení nejen o ptácích Prahy.


Petr Voříšek
Česká společnost ornitologická

Vojtěch Stejskal
Právnická fakulta Univerzity Karlovy