Juridikum pořádá kurz: Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II.

Juridikum pořádá kurz: Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.
Forma kurzu je kombinovaná – přednášky probíhají prezenční formou a zároveň jsou streamované v reálném čase, tzn. přenášené online.

Časový a obsahový plán programu

Kurz je rozdělen na dva semináře v rozsahu tří vyučovacích hodin; celkem 6 vyučovacích hodin

Datum konání
31. 5. 2023 v čase 14:00 do 16:30
7. 6. 2023 v čase 14:00 do 16:30

Obsahový plán výuky
Osoby fyzické a právnické; právní osobnost
Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého
Svéprávnost; zastoupení
Rodina – příbuzenství a švagrovství, manželství, rozluka, rozvod
Dědictví – dědění ze zákona, dědění ze závěti, odkaz, dědická způsobilost, nabývání dědictví, náhradnictví, zprostředkované právní nástupnictví, svěřenské nástupnictví
Klasifikace věcí a věcných práv
Vlastnické právo – charakteristika vlastnictví, nabývání vlastnictví, ochrana vlastnictví

Předpokládaný počet účastníků: 20

Přednášející a místo

Garantka kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Lektorka: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování a kvalifikace

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Termín a délka

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr, Květen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 6 hodin

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Přihlášení ZDE

Uložit událost do kalendáře