Juridikum pořádá kurz: Právní úprava ochrany dřevin

obr

Juridikum pořádá kurz: Právní úprava ochrany dřevin

Přihlášení ZDE

Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, zejména referátů životního prostředí krajských úřadů a obecních úřadů (obcí s rozšířenou působností), ministerstev, České inspekce životního prostředí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, členům nevládních organizací (ČSOP, Zelný kruh atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům, arboristům a botanikům, pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnických a zahradnických firem.

 

Obsahová náplň:

– dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník)
– náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách
– ochrana dřevin v lese
– ochrana dřevin rostoucích mimo les
– povolování kácení dřevin a výjimky z tohoto principu
– náhradní výsadba
– ochrana památných stromů a vzácných druhů dřevin
– trestní a přestupková odpovědnost na úseku ochrany dřevin
– orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich kompetence a pravomoci


Garant a lektor kurzu: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum uskutečnění: 21. 4. 2023 (rozsah: 6 hodin)

Cena: 3 300 Kč / kurz

Termín podání přihlášky: 22. 3. 2023 – 17. 4. 2023

 

Více ZDE

Uložit událost do kalendáře