JUDr. Mgr. Lukáš Kollert vítězem v soutěži o Cenu Františka Ladislava Riegra

foto

JUDr. Mgr. Lukáš Kollert vítězem v soutěži o Cenu Františka Ladislava Riegra

Gratulujeme našemu doktorandovi Lukášovi Kollertovi k vítězství v soutěži o Cenu Františka Ladislava Riegra

JUDr. Mgr. Lukáš Kollert, jenž působí jako interní doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK, zvítězil dne 13. června 2022 v soutěži o Cenu Františka Ladislava Riegra a převzal ocenění za první místo z rukou paní Ing. Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Cenu, kterou uděluje předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za nejlepší kvalifikační práci věnovanou tématu parlamentarismu, získal se svou diplomovou prací „Ústavněprávní regulace výjimečného stavu v právním státě“, jež byla vedena panem JUDr. Janem Grincem, Ph.D. a obhájena v lednu 2021 (text práce je dostupný zde).

Srdečně blahopřejeme!