Jubilejní X. Kriminologické dny na pražských právech

foto

Jubilejní X. Kriminologické dny na pražských právech

Ve dnech 19. - 21. 6. 2023 se konal X. ročník Kriminologických dnů, které spolupořádala Právnická a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy s Českou kriminologickou společností. Účast byla hojná, konference se zúčastnilo 140 právníků, sociologů, psychologů, sociálních pracovníků, antropologů, etnologů, ekonomů a zástupců dalších oborů. Zastoupení nejrůznějších disciplín nejen reflektuje podstatu kriminologie jako interdisciplinárního oboru, ale zároveň ukazuje, že této interdisciplinarity se v rámci české vědecké scény skutečně dosahuje. Zapojení odborníků z různých sfér zároveň vedlo k doktrinálním i metodologickým diskuzím, které naznačily, jak podstatné je (zejména) pro právníky detailněji porozumět metodologickým přístupům k empirickému zkoumání společnosti, a jak podstatné je (zejména) pro sociology porozumět trestnímu právu.

Součástí konference byl mezinárodní panel o vývoji systému trestní justice v Polsku, Maďarsku a Slovinsku za posledních 30 let. Prof. Krzysztof Krajewski ukázal na polském příkladu, jak podstatné jsou neformální mechanismy, které zásadně měnily trestní politiku bez toho, aby byl změněn trestní zákoník, ale i jak liberální změny trestního zákoníku vedly k neliberálním dopadům, protože nebyly plně promyšlené. Dr. Csaba Győry diskutoval situaci v Maďarsku a argumentoval, že maďarští soudci výrazně více reagují na změny v trestním zákonodárství v porovnání se svými českými, polskými či slovinskými protějšky, kteří jsou na rozdíl od maďarských kolegů ochotni ukládat tresty i proti vůli zákonodárce. Tuto skutečnost připisoval odlišné právní kultuře a odlišnému vnímání vztahu soudců a zákonodárce. Doc. Mojca Plesničar pak ilustrovala, že byť vývoj trestní justice v Maďarsku a v Polsku není ve svých základních aspektech zásadně odlišný od vývoje ve Slovinsku, tak vězeňská populace je v těchto zemích naprosto odlišná. Jako možný důvod identifikovala výrazně odlišnou startovací pozici – zatímco v 80. letech Polsko uvězňovalo 300 osob na 100.000 obyvatel, ve Slovinsku se jednalo o šestinu. Záznam z velmi podařeného mezinárodního panelu je dostupný online.

Za Právnickou fakultu Univerzity Karlovy vystoupili autoři a autorky z kateder trestního práva a národního hospodářství – a to jak akademičtí pracovníci, tak studenti doktorského i magisterského studia. V rámci jednoho panelu se tak např. věnovali Empirickému zkoumání ukládání trestů v ČR, v rámci kterého zazněly příspěvky empiricky dokumentující (i) roli trestní minulosti v České republice, (ii) aprobační pravomoc státních zástupců při navrhování trestů, (iii) odůvodnění rozhodnutí odvolacích soudů při změně trestu či (iv) ukládání přísnějších podmíněných namísto nepodmíněných trestů odnětí svobody a jejich důsledků.

X. Kriminologické dny byly účastníky hodnoceny velmi pozitivně – a my se již těšíme na XI. ročník, který se příští rok uskuteční v Plzni.

Video záznam z konference dostupný ZDE.