Jste připraveni změnit svět? Zapojte se do oxfordské soutěže Map the System 

Jste připraveni změnit svět? Zapojte se do oxfordské soutěže Map the System 

Prestižní oxfordská soutěž Map the System je od letošního roku přístupná i studentům z Česka. Jako první se do ní zapojí právě Univerzita Karlova.

Soutěž Map the System se zaměřuje na komplexní a interdisciplinární zkoumání a hlubší porozumění problémům současného světa a představuje pro studenty skvělou příležitost, jak se zamyslet nad tématy společnosti, která je zajímají a trápí, popřípadě se jimi již zabývají v rámci studia nebo kvalifikačních prací. Zároveň budou mít příležitost se v praxi naučit více o systémovém myšlení, a to pod vedením garantky soutěže na UK, Mgr. Barbory Komberec Novosadové. 

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 1. 2022.

Přihlaste se na informační setkání (15. 12. od 14. 30 hod.).

Kompletní harmonogram najdete ZDE.


 

O soutěži napsal také Martin Rychlík článek pro univerzitní časopis FORUM. Seznamte se blíže s Barborou Komberec Novosadovou a myšlenkami, s nimiž pomohla přinést soutěž na Univerzitu Karlovu.