Již dnes 8. 3. přednáška Russia’s Invasion of Ukraine: What Implications for International Law and for the European Security Order? 

Již dnes 8. 3. přednáška Russia’s Invasion of Ukraine: What Implications for International Law and for the European Security Order? 

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Kat. mezinárodního práva PF UK si Vás dovolují pozvat na přednášku  

Russia’s Invasion of Ukraine: What Implications for International Law and for the European Security Order?  

Prof. Dr. Jan Wouters

Full Professor of International Law and International Organizations Director, Leuven Centre for Global Governance Studies, Institute for International Law, KU Leuven 

Setkání se koná v úterý 8. 3. 2022 od 17:00 hod. na Právnické fakultě UK, míst. č. 117, I. patro.

Následnou diskuzi moderuje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Těšíme se na Vaši účast.

 

      Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                  Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

              předseda ČSMP                                     předseda České odbočky ILA

vedoucí Katedry mezinár. práva PF UK