Jarní knižní trh právnické literatury

Jarní knižní trh právnické literatury

Příležitost k výhodnému nákupu skript, učebnic a literatury doporučené ke studiu ​vám nabízí jarní knižní trh právnické literatury ve středu 20. dubna 2022 od 9.00 do 16.00 hod. ve vstupní hale, tzv. „bazénu“ Právnické fakulty UK.


Na vaši návštěvu se těší Nakladatelství Karolinum, Nakladatelství Leges, Nakladatelství SAGIT, Wolters Kluwer ČR, Ediční středisko Právnické fakulty UK a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.


V 9:45 vystoupí děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Během trhu bude představena nová kniha Právo na Hedvábné cestě prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc.

Těšíme se na vás.

Uložit událost do kalendáře