Jaký byl letošní fakultní seznamovák

obr

Jaký byl letošní fakultní seznamovák

I letos se ve dvou turnusech od 28. srpna do 4. září konalo již tradiční úvodní soustředění pro studenty nastupující do prvního ročníku. „Prváci“ se poprvé setkali se svými spolužáky i pedagogy v neformálním prostředí ještě předtím, než začne rutina akademického roku. Jak vlastně takový seznamovák probíhá a jaký byl ten letošní?

Kurz je připravován ve spolupráci se studijním oddělením pod vedením paní proděkanky doc. Marty Chromé, dr. Jana Šejdla, a za pomoci současných studentů, kteří přímo na místě předávají svým kolegům vlastní osobní zkušenosti ze studia. I letos se populární soustředění konalo v rekreačním středisku Štědronín, kam fakulta účastníky dopravila. Letos se dohromady kurzu zúčastnilo 448 studentů prvního ročníku.

Pro studenty je kurz cennou příležitostí k získání užitečných informací o studiu, například o záludnostech sestavování rozvrhu. Kolegové z vyšších ročníků jim poradí, jak si rychle a snadno zapsat předměty, které povinně volitelné předměty jsou nejlepší či jak si sehnat práci při studiu. Seznamují je i s běžným chodem fakulty: kam se chodí na obědy, jak to funguje v knihovně, kde si získat materiály na zkoušku, které předměty si zapsat, které učebnice stojí za to si koupit, … Prváci ze soustředění odjíždí plni dojmů a s bohatou zásobou praktických informací o životě na fakultě. První den ve škole je pak nemůže nic zaskočit, snad jen náš milovaný páternoster, ze kterého není lehké vyskočit ladně hned na první pokus. Ale trénink dělá mistra, že?

Ale aby vždy nešlo jenom o školu, je celý pobyt obohacen i o různé hry a celovečerní aktivity, které mohou sloužit k lepšímu seznámení navzájem mezi studenty.

A

 

Co všechno se studenti dozvěděli

Každý den byli studenti bohatší o nové informace od starších spolužáků i pedagogů, díky nimž bude jejich nástup do prvního ročníku snazší a příjemnější. Například co je a k čemu je dobrý tzv. kreditový polštář. Zazněly také dotazy na téma výběru pedagogů nebo jaké to je vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Proběhla i celá řada přednášek, například prof. Boháč vystoupil spolu s vedoucím studijního oddělení Mgr. Sojkou s přednáškou o studiu na PF UK, která nové studenty seznámila s kreditovým systémem i nástrahami informačního systému. Ukázku z výuky politologie prvákům nabídl prof. Wintr, ústavní právo a státovědu představil doc. Antoš, české právní dějiny uvedl doc. Šouša, římské právo dr. Šejdl a vhled do výuky soukromého práva pak nabídl dr. Sedláček. Dále se studenti setkali také s děkanem fakulty prof. Janem Kuklíkem, se kterým se budou vídat na hodinách Československých právních dějin. Představena byla i výuka katedry jazyků, nabídka Centra právních dovedností nebo možnosti studentské mobility.

Letos byla do programu nově zařazena také přednáška s názvem „Zásady chování studenta UK“, která seznamovala studenty se zásadami etického chování na Univerzitě Karlově, jejím Etickým kodexem a vhodným postupem v případě, kdy se sami studenti nebo někdo jim známý ocitne v nepříjemných situacích. Přednášku vedla dr. Široká z Centra zdravotnického práva, která mimo jiné informovala studenty o existenci fakultní psychologické poradny.

B

Nejen povinnosti, ale i zábava

Přednášky byly doplněny řadou neformálních aktivit. Na večer byl vždy připraven táborák, kde se zpívalo a hrálo na kytaru. Starší studenti také zorganizovali konání PubQuizu, kterého se mohly zúčastnit až šestičlenné týmy zájemců. Na další dny byla připravena noční bojovka, ukázka mediace, nebo třeba karaoke zakončené diskotékou. Po večerech se v menších skupinkách hrály deskové hry společně se staršími studenty, kteří tak mimo jiné mohli i při hře nastupujícím kolegům sdělovat svoje zkušenosti ze života v Praze.

„Hned první den byly zařazeny seznamovací hry, aby měli studenti možnost seznámit se s novými spolužáky. Po večeři se noví studenti mohli zúčastnit se Q&A se svými staršími kolegy. Ti jim odpovídali na otázky ohledně studia na fakultě, ubytování v Praze, ale řeč přišla i na praktické aspekty studentského života v Praze.
Mimo to pro ně studentští organizátoři připravili také zábavný PubQuiz a poté mohli studenti zbytek večera strávit u táboráku nebo hraním deskových her a povídáním s novými známými.
Další dva dny byly naplněny přednáškami, zejména večer pak měli studenti možnost zúčastnit se organizovaného programu u táboráku, druhý večer proběhla pro zájemce i večerní týmová bojovka a třetí večer se konalo karaoke, na něž navázala diskotéka. Poslední den před odjezdem proběhl týmový feedback s možností pokládat další otázky ohledně studia a také argumentační souboj.“
sdělila nám paní proděkanka Chromá k programu kurzu.

C

Jak soustředění prožili studentští organizátoři

Celkem se Seznamovacího kurzu zúčastnilo kolem 20 současných studentů fakulty, kteří pomáhali organizovat aktivity pro své budoucí kolegy. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin a každá nesla jméno podle jedné z barev. Během celého kurzu se tak mohli prváci obracet na „své“ vedoucí, díky čemuž byla zajištěna jednodušší a přátelštější komunikace mezi účastníky a organizátory.

„V rámci našeho červeného týmu jsme, tak jako organizátoři u ostatních skupin, měli na starosti zejména naše „červené“ účastníky – připravovali jsme pro ně seznamovací hry či argumentační souboj, dávali jim tipy a triky ke studiu, zodpovídali nejrůznější otázky, pravidelně je informovali o programu, ale také jsme jim pomáhali se zajištěním všeho potřebného k přednáškám vyučujících, které jsme jim představovali.“ vzpomíná na kurz spoluorganizátorka Kateřina která bude od října studovat čtvrtý ročník.

D

Jak kurz hodnotili sami účastníci

Seznamovák má na Právnické fakultě dlouhou tradici a každoročně je účastníky hodnocen velmi kladně. Studenti prvního ročníku si především pochvalují způsob organizace kurzu a přístup organizátorů. Nejvíce studenti na kurzu cení příležitost najít si nové přátele pro budoucí vysokoškolské studium, a především první neformální seznámení s vyučujícími ještě před začátkem akademického roku.
Účastníci hodnotí soustředění anonymně, což jim dává možnost zcela svobodně vyjádřit názor a nabídnout nám co možná nejobjektivnější zpětnou vazbu. Vážíme si chvály i kritiky a děkujeme za obojí, ať se studenti rozhodnou své hodnocení rozepsat podrobně:


„Celkově hodnotím kurz velmi kladně. Seznamovák absolutně překonal v pozitivním smyslu mé očekávání a jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla zúčastnit. Příjemné 3 dny, kdy jsme měli možnost poznat nové lidi a dozvědět se něco nového. Nakonec bych ráda ocenila přístup organizátorů a vedoucích, byli jste všichni moc fajn a ochotní zodpovědět jakékoliv otázky, což je parádní!“ 

...nebo stručně: „Výborný, hned bych jel znova.“ :-)

Těšíme se na příští rok a další nové tváře. Našim čerstvým prvákům přejeme, ať se jim na fakultě dobře studuje i žije.