Jak si zapsat předmět, jehož výuku zajišťuje jiný předmět

Jak si zapsat předmět, jehož výuku zajišťuje jiný předmět

Od tohoto akademické roku studenti 1. ročníku začínají studovat podle nového studijního programu a nového studijního plánu HPRAVO2020. Pro tento nový studijní plán byly vytvořeny nové kódy pro povinné a povinně volitelné předměty. Z tohoto důvodu naleznete většinu předmětů v SIS dvakrát. Jednou pod kódem HPxxxx (šestimístný kód) a podruhé pod kódem Hyyyxxxx (osmimístný kód). 

Studenti se studijními plány HPRAVO5, HPRAVO2017 si vždy zapisují předmět HPxxxx se šestimístným kódem, studenti 1. ročníku nového studijního programu se studijním plánem HPRAVO2020 si vždy zapisují předměty Hyyyxxxx s osmimístným kódem.

Volitelné předměty jsou pro všechny studijní plány shodné HVxxxx.

Některé předměty nemají rozvrhový lístek. U nich naleznete informaci, že výuku zajišťuje jiný předmět (většinou z jiného studijního plánu). Vy si vždy zapisujete předmět Vašeho plánu a při zápisu se Vám k tomuto předmětu automaticky přiřadí rozvrhový lístek předmětu zajišťujícího výuku nebo se zobrazí nabídka rozvrhových lístků předmětu zajišťujícího výuku.

Stejný postup je i u zápisu TV III.

Předměty jejichž výuku zajišťuje jiný předmět nelze přidat do košíku.

Příklad 1

Jsem student HPRAVO5, HPRAVO2017 a chci si zapsat předmět Základy právní informatiky

Při vyhledání předmětu naleznete tyto výsledky:

HP0971 Základy právní informatiky a HDPV0004 Základy právní informatiky. U předmětu HP0971 naleznete informaci „Výuka tohoto předmětu je zajišťována předmětem HDPV0004“ a tento předmět nemá rozvrhový lístek, zatímco předmět HDPV0004 má dva rozvrhové lístky.

Při zápisu si však musíte zapsat předmět HP0971 a v dalším kroku Vám bude nabízen výběr lístků z HDPV004. Zapsán však budete mít správně předmět HP0971.

Příklad 2

Jsem student HPRAVO2020 a chci si k již zapsané Právnické angličtině I zapsat druhý jazyk, a to předmět Právnická němčina jako další cizí jazyk 1

Při vyhledání předmětu naleznete tyto výsledky:

HOPV1021 Právnická němčina jako další cizí jazyk 1 a HP0981 Právnická němčina jako další cizí jazyk 1

U obou předmětů HOPV1021 i HP0981 naleznete informaci „Výuka tohoto předmětu je zajišťována předmětem HJPV0021“ (HJPV0021 je předmět Právnická němčina I).

Při zápisu si však musíte zapsat předmět HOPV1021 a v dalším kroku nabízen výběr lístků z HJPV0021. Zapsán však budete mít správně předmět HOPV1021.

 

Postup si můžete vyzkoušet na testovacím prostředí https://is.cuni.cz/teststud 

 

zapis1

zapis2

zapis3

zapis2

zapis4