Jak letos proběhla výuka Úvodu do studia práva

foto

Jak letos proběhla výuka Úvodu do studia práva

Ještě před samotným zahájením akademického roku proběhla i letos během září a první poloviny října pod záštitou Centra právních dovedností výuka povinného předmětu Úvod do studia práva, který je určen studentům nastupujícím do prvních ročníků. Letos se Úvodu do studia práva zúčastnilo kolem 550 studentů 1. ročníku a téměř 100 studentů CŽV.

V rámci výuky Úvodu se nastupující studenti poprvé setkávají na akademické půdě fakulty, získávají první zkušenosti se studiem, seznamují se s učiteli, doktorandy i svými budoucími spolužáky. Během akademického roku se pak vídají zpravidla ve větším počtu během přednášek a seminářů, naproti tomu při výuce Úvodu pracují a diskutují v malých skupinách. Předmět se tedy pro mnohé z nich stává zároveň první možností k navázání nových kontaktů a přátelství. 

Již v letech 2018 a 2019 byl předmět pilotně vyučován s kapacitou pro několik desítek studentů, nejdříve na zcela dobrovolné bázi, poté jako volitelný předmět. Pro velký zájem ze strany studentů i prokazatelně pozitivní efekt na další studium byl však Úvod do studia práva od akademického roku 2020/2021 zařazen jako povinný. Pozitivní ohlasy studentů i lektorů jsou důkazem, že to byl krok správným směrem.
 

K čemu je Úvod dobrý?

Kurz je zaměřen na základní právní a studijní dovednosti a jeho cílem je umožnit studentům prvotní seznámení s právem jako vysokoškolským oborem. Znalosti práva či poznatky o lidských právech nebo právních profesích po absolvování střední školy nejsou u všech studentů stejné, lektoři Úvodu proto pracují na jejich sjednocení, aby pak studenti snáze pronikali do právní problematiky vyučované během dalšího studia. V neposlední řadě má kurz studenty motivovat k řádnému studiu oboru, kterému se budou naplno v nadcházejících pěti letech věnovat. Absolvováním předmětu studenti zároveň splní svoji první studijní povinnost.

1

Studenti se v kurzu věnují mimo jiné základní práci se zákony a dalšími právními dokumenty, zkouší si vyhledávat relevantní informace, seznamují se s právními informačními systémy, učí se číst judikát či odborný text. Vyzkouší si též jednoduchý moot court (simulované soudní jednání) a zkusí vyřešit případ pomocí metody problem-based learning (pozn. redakce: studenti řeší problém, k jehož úspěšnému vyřešení nemají všechny potřebné informace na začátku řešení).

V neposlední řadě během výuky v malých skupinách vedených vždy dvěma lektory přirozeně vzniká přátelská atmosféra a prostředí spolupráce. Fakulta se studentům otevírá, stává se čitelnější a přehlednou institucí, která je studentům nápomocná.

 

Jak výuka probíhá?

Úvod do studia práva je vyučován blokově, každá skupina stráví výukou dva a půl dne. Studenti absolvují výukové bloky s různým zaměřením, a to od lidských práv přes soudní soustavu ČR až po právní psaní. Druhý den večer mají studenti navíc možnost zúčastnit se nepovinné panelové diskuse s právníky z řad lektorů kurzu – tedy například advokátními koncipienty, asistenty soudců, podnikovými právníky či akademiky.

Výuka probíhá v malých seminárních skupinách po 20 až 25 studentech. Letos proběhla výuka ve 32 skupinách v 7 různých termínech (tzv. turnusech) od začátku září do poloviny října.

foto

Studenti si sami zkouší vyhledávat informace, čtou právní dokumenty, diskutují atd., přičemž jsou často ještě dále rozděleni na dvojice nebo menší týmy. Lektory předmětu jsou zejména doktorandi z různých fakultních pracovišť (letos se zapojili doktorandi z celkem 9 kateder a center) a vybraní externisté. Na výuce v letošním roce se podílelo celkem 43 lektorů.

Dalšímu vzdělání a rozvoji dovedností se dostalo také lektorům kurzu, kteří před zahájením výuky absolvovali povinný didaktický víkend. Během tohoto školení podrobně rozebírali obsah kurzu a věnovali se didaktickým tématům. Pro mnohé lektory je Úvod do studia práva první zkušeností s výukou na fakultě. Zkušenosti s interaktivní výukou pak mohou dále zúročit ve výuce vlastních seminářů povinných předmětů na svých katedrách.

2

Pozitivní ohlasy

Studenti, lektoři i partneři hodnotí výuku opakovaně velmi kladně. Zpětná vazba od studentů účastníků CŽV je v zájmu objektivity anonymní, tím více si organizátoři cení pozitivních ohlasů.

„Nesmírně mě těší, že letos mohla veškerá výuka Úvodu do studia práva proběhnout prezenčně a studenti tak měli možnost zahájit své studium plnohodnotně přímo na fakultě. Byla to příjemná změna oproti loňskému roku, kdy se nám prezenčně podařilo odučit jen asi 1/3 ročníku, zbylí studenti museli výuku absolvovat online,“ hodnotí letošní ročníku Úvodu koordinátorka jeho výuky, Mgr. Hana Draslarová z Centra právních dovedností.
„Bylo skvělé pozorovat, s jakým nadšením se studenti zapojovali do řešení svých prvních právních problémů, argumentace ve cvičných soudech či vyhledávání v právních zdrojích. Velký dík pak patří všem lektorům, kteří věnovali spoustu energie do příprav i do samotné výuky.
Doufáme, že se našim studentům v jejich prvním semestru studia daří.“

Bez partnerů by to nešlo. Děkujeme!

Celý kurz je již od svého počátku finančně podporován advokátní kanceláří Bird & Bird, která je nyní jeho hlavním partnerem. Od roku 2020 jsou partnery výuky též advokátní kancelář Clifford Chance a advokátní kancelář Strnad, Joch, Lokajíček.
Tvůrci předmětu si velmi cení toho, že partneři považují kurz za hodný jejich podpory. Finanční podpora významně pomohla při zavádění předmětu a každý rok pomáhá zajistit náročné organizační zajištění a průběžný rozvoj výuky i studijních materiálů.
Všem partnerům patří náš velký dík.

 

 

 


loga