Pozvánka na V. ročník doktorandské konference „Civilistické pábení“ na téma Rodina a dítě v civilním právu

obr

Pozvánka na V. ročník doktorandské konference „Civilistické pábení“ na téma Rodina a dítě v civilním právu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na V. ročník soukromoprávní doktorandské konferenceCivilistické pábení“ s jednotícím tématem Rodina a dítě v civilním právu, která se uskuteční dne 28. dubna 2023 v prezenční formě, přičemž konference bude organizačně zajištěna z budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1. Zároveň se předpokládá organizační zajištění on-line přenosu, resp. umožnění distanční účasti zejména pro zahraniční účastníky.

Konference bude slavnostně zahájena v 9.00 hod.

V konferenčních příspěvcích by měli účastníci představit svůj výzkum z oborů občanského práva (včetně civilního procesu), obchodního práva, pracovního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního, příp. evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva, sociologie a politologie, a historických souvislostí těchto oborů v rámci zadaného tématu konference. Výstupem konference bude kolektivní monografie vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. přibližně na přelomu roku 2023 / 2024, a dále odborné články v časopisech daného nakladatelství.

V případě velkého počtu přihlášených účastníků s vystoupením si pořadatelé vyhrazují právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci a publikovány.

Program

 

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za organizační výbor:

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, Ph.D., LL.M.
civilistickepabeni@prf.cuni.cz

 

 

 

Uložit událost do kalendáře