Pozvánka na IV. ročník doktorandské konference Civilistické pábení - Civilní právo a nové technologie

CP

Pozvánka na IV. ročník doktorandské konference Civilistické pábení - Civilní právo a nové technologie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na IV. ročník soukromoprávní doktorandské konference „Civilistické pábení“ s jednotícím tématem Civilní právo a nové technologie, která se uskuteční dne 29. dubna 2022 v prezenční formě (dle aktuálních opatření souvisejících s COVID-19, přičemž konference bude organizačně zajištěna z budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1).

Zároveň se předpokládá organizační zajištění on-line přenosu, resp. umožnění distanční účasti zejména pro zahraniční účastníky. Konference bude slavnostně zahájena v 9:00 hod. (předběžný program konference vizte Příloha č. 1).

Přihlášky k účasti na konferenci, prosím, zasílejte na adresu civilistickepabeni@prf.cuni.cz nejpozději do 14. dubna 2022. Účastníci se mohou zúčastnit jako vystupující s konferenčním příspěvkem, ale i bez prezentace příspěvku, který bude zařazen do kolektivní monografie / konferenčního sborníku; způsob účasti je třeba indikovat v přihlášce (náležitosti přihlášky vizte Příloha č. 2). Délka vystoupení je stanovena na max. 15 minut. Konferenční příspěvek je třeba odevzdat po konferenci do recenzního řízení nejpozději do 22. května 2022 na uvedenou emailovou adresu (náležitosti příspěvku vizte Příloha č. 3).

V konferenčních příspěvcích by měli doktorandi představit svůj výzkum z oborů občanského práva (včetně civilního procesu), obchodního práva, pracovního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního, příp. evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva, sociologie a politologie, a historických souvislostí těchto oborů v rámci zadaného tématu konference. Výstupem konference bude kolektivní monografie / recenzovaný sborník vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. přibližně do konce roku 2022.

V případě velkého počtu přihlášených s vystoupením si pořadatelé vyhrazují právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci a publikovány.

Konferenční poplatek činí 800 Kč plus DPH (pokyny k platbě vizte Příloha č. 4) a je třeba jej uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději však do 14. dubna 2022.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za organizační výbor:

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.

Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, Ph.D., LL.M.

civilistickepabeni@prf.cuni.cz

Více informací na webových stránkách: civilistickepabeni.prf.cuni.cz

1

Uložit událost do kalendáře