Insolvenční svět vládne všem: střet insolvenčního a ostatních civilních řízení (nalézacího, exekučního a pozůstalostního)

Insolvenční svět vládne všem: střet insolvenčního a ostatních civilních řízení (nalézacího, exekučního a pozůstalostního)

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na seminář na téma:

Insolvenční svět vládne všem: střet insolvenčního a ostatních civilních řízení 
(nalézacího, exekučního a pozůstalostního)

Seminář (kód 224) se uskuteční:
  prezenčně


v pondělí 27. května 2024
(od 9:00 do 14:00)

Seminář se bude konat v Justiční akademii,
Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: JUDr. Hynek Zoubek, soudce Nejvyššího soudu a 
JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu

Anotace:
Insolvenční řízení si klade za cíl komplexně uspořádat majetkové vztahy mezi dlužníkem a věřiteli, jakož i mezi věřiteli navzájem. Je-li dlužník v úpadku, lze jeho úpadek řešit právě jen v kolektivním soudním řízení, které má ze své povahy „přednost“ před dosavadním individuálním vymáháním pohledávek věřitelů. Konkrétní procesní vztahy mezi insolvenčním řízením a dalšími typy civilních řízení jsou ale značně komplikované. Seminář chce přiblížit základní pravidla a mechanismy vzájemných vztahů těchto řízení se zvláštním přihlédnutím k pozůstalostnímu řízení.

Osnova:
1.    Insolvenční řízení jako zvláštní druh civilní řízení
2.    Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení
3.    Vztah insolvenčního řízení a civilního řízení nalézacího a exekučního
4.    Dlužník jako dědic a účastník pozůstalostního řízení
5.    Dotazy, diskuse

Seminář je pro studenty právnických fakult a členy akademických obcí těchto fakult zdarma.

Přihlásit se na seminář je možné 

  • pomocí formuláře na našich webových stránkách zde.

nebo

 

Za Pražské sdružení JČP: 

JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 
16.5.2024 

Uložit událost do kalendáře