Informace z RUK pro studenty a uchazeče ze dne 20. 3. 2020

Informace z RUK pro studenty a uchazeče ze dne 20. 3. 2020

Milé studentky, milí studenti,
jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přes to mohli zdárně dokončit tento akademický rok. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.


Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme a umožníme Vám studovat s co nejmenšími překážkami. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Vice na stránkách UK.