Informace k zápisu předmětů na ZS 2021/22

Informace k zápisu předmětů na ZS 2021/22

Vážené studentky a vážení studenti,

v návaznosti na informaci proděkanky pro magisterský studijní program doc. Chromé bych Vás rád informoval o konkrétním harmonogramu zápisu předmětů do rozvrhu pro zimní semestr ak. roku 2021/2022, který začne ve čtvrtek 23. září 2021 v 19:00.

Ještě před tímto datem máte možnost si otestovat zápis na testovacím prostředí https://is.cuni.cz/teststud/. V termínu od 16. září bude probíhat testovací zápis dle harmonogramu viz níže, který je pro oba dva termíny společný. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Případné problémy se zápisem zasílejte na adresu webmaster @ prf.cuni.cz. Upozorňuji, že data v testovacím prostředí jsou převzata ze SIS ze dne 14. září. Pokud tedy vyplníte např. studentskou anketu nebo budete zapsáni do nového akademického roku po tomto datu, tak se tato změna již nepromítne v testovacím prostředí.

Zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty, dovednostní a jazykové povinně volitelné předměty;
2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty povinně volitelné a volitelné.

Ad 1) Zápis povinných předmětů, dovednostních a jazykových PVP - studenti prvního ročníku si mohou zapsat jeden dovednostní povinně volitelný předmět určený pro první ročník.

Zápis dle doporučeného studijního plánu:

   

zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník

od 19:00

zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník (mimo Trestní právo I)

od 19:10

zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník  (mimo Trestní právo I)
- pro studenty 3. a vyššího ročníku

od 19:20

zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník
- pro studenty 3. a vyššího ročníku

od 19:30

zápis povinných předmětů doporučených pro 5. ročník
- pro studenty 3. a vyššího ročníku

od 19:40

zápis povinného předmětu Trestní právo I pro 2. a 3. ročník od 19:45

zápis předmětů ze skupiny dovednostních PVP 1.ročník, lze zapsat pouze 1 PVP předmět
- pro studenty 1. ročníku

od 19:50

zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů

od 19:55

Studenti druhého ročníku si mohou zapisovat povinné předměty z vyšších ročníků až v druhé fázi zápisu dle kateder)

 

Ad 2) Zápis PVP a VP a PP bez ohledu na doporučený ročník pro studenty PF UK

1. První vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 2 předměty ze skupiny PVP nebo VP.

Předměty garantované pracovištěm

Zápis od

Katedra jazyků

20:00

Katedra právních dějin

20:00

Katedra teorie práva a právních učení

20:00

Katedra tělesné výchovy

20:05

Katedra ústavního práva

20:05

Katedra národního hospodářství

20:05

Katedra politologie a sociologie

20:05

Katedra mezinárodního práva

20:10

Katedra občanského práva

20:10

Katedra obchodního práva

20:15

Katedra evropského práva

20:15

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

20:15

Katedra trestního práva

20:20

Katedra práva životního prostředí

20:20

Katedra správního práva a správní vědy

20:25

Katedra finančního práva a finanční vědy

20:25

Ostatní pracoviště s výukou v ZS 2020/2021 (centra, ústavy)

20:25

2. Druhá vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 4 předměty ze skupiny  PVP nebo VP (rozdělení zápis po katedrách již není aplikováno) – 20:30

3. Třetí vlna zápisu – bez omezení – 20:40

Dne 30. 09. 2021 od 10:00 začne zápis předmětu Zájmová tělesná výchova I. Tento předmět je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu I a III. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia.

Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět.

V další vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit, vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s informačním systémem.

Zápis PVP předmětů pro studenty dle akreditace

Studenti se studijním plánem HPRAVO2020 si zapisují PVP předměty HYYYXXXX (osmimístný kód). 
Studenti se studijním plánem HPRAVO2017 a HPRAVO5 si zapisují PVP předměty HPXXXX (šestimístný kód).
Volitelné předměty HVXXXX jsou pro všechny studenty stejné.

Zápis předmětu Tělesná výchova

Zápis volitelného předmětu Tělesná výchova (dále jen TV) je z kapacitních důvodů rozdělen do čtyř předmětů TV I až TV IV. V zimním semestru si lze zapisovat pouze TV I a TV III. Předměty ve stejném semestru jsou svázány pomocí rekvizit, proto je nutné si je zapisovat ve sledu. Nemáte-li splněnu TV I, nemůžete si zapsat TV III. Výuka předmětu TV III zajištuje předmět TV I, z tohoto důvodu není možné se na tento předmět zapsat z modulu „Rozvrh NG“ (tedy ani přes košík) a je nutné pro zápis použít modul „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Máte-li již splněny TV I i TV III, tak máte možnost si zapsat předmět Zájmová tělesná výchova I. Zápis předmětu Zájmová tělesná výchova I začne dne 30. 09. 2021 od 10:00.

Tento předmět je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu I a III. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia jako jiné volitelné předměty.

Zápis předmětů bude ukončen 24. října 2021.

Přeji Vám všem úspěšný zápis

Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí IT oddělení