Hodnocení výuky studenty za zimní semestr začalo 21. prosince a skončí 17. února

Hodnocení

Hodnocení výuky studenty za zimní semestr začalo 21. prosince a skončí 17. února

Milé studentky a milí studenti,

v moodlu už dávno visí slovní komentáře k výuce za letní semestr, snad jste měli možnost si je přečíst.  Výuková část zimního semestru skončila a začíná zkouškové období.

Možná jste si všimli, že v rámci Noci fakulty byli v listopadu 2019 poprvé vyhlášeni nejlepší učitelé fakulty. Zahájili jsme tradici, která bude spojena s Nocí fakulty každý rok. Podstatným podkladem pro výběr nejlepšího učitele byly právě výsledky ankety za uplynulý akademický rok, tj. Vaše komentáře k předmětům jednotlivých vyučujících a Vaše číselné hodnocení. Pokud jste měli pocit, že mezi nejlepšími chyběl Váš favorit, nepochybně byla jedním z důvodů skutečnost, že v anketě byl hodnocen jen několika studenty, případně nebyl hodnocen vůbec. 

Je proto klíčové, abyste nám prostřednictvím ankety dali vědět, jak jste byli s výukou konkrétního předmětu spokojeni či nespokojeni, a to nejen prostřednictvím číselné škály, ale také formou slovních komentářů.

Máte opět možnost nám formou obecných připomínek sdělit svůj názor a ohodnotit služby knihovny, šatny a dalších pracovišť a prostředí fakulty v širokém slova smyslu.

Otázky a systém hodnocení jsou stejné, jako byly v letním semestru, včetně obrácené klasifikační stupnicí, tj. začíná se pětkou (nejhorší známka) a končí jedničkou (nejlepší hodnocení). 

Vaše názory a komentáře příslušní učitelé opravdu čtou a někteří také v anketě přímo reagovali, jak jste si mohli všimnout u komentářů k předmětům zveřejněným v aplikaci moodle. Komentáři se samozřejmě zabývá vedení akademických pracovišť a vedení fakulty.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!

Kdy bude anketa probíhat

Hodnocení výuky studenty bylo v informačním systému spuštěno v sobotu 21. prosince 2019 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v  pondělí 17. února 2020 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka", modul "Anketa".

Jak bude anketa probíhat

I. Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr 2019/2020

Ti z Vás, kdo vyplní anketu do 18:00 v pondělí 10. února 2020 (podle harmonogramu ak. roku zápis předmětů do rozvrhu pro letní semestr začíná v 19 hodin), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu již od prvního okamžiku spuštění zápisu v 19 hodin.

Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete. Nicméně si můžete předměty pro LS 2019/2020 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS.

II. V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem

Přestože se snažíme zlepšovat prostředí fakulty, je nepochybně spousta věcí, které si zaslouží pozornost. Prosím podělte se o své názory  v následujících okruzích:

 • Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty
 • Připomínky k anketě
 • Připomínky k rozvrhu
 • Připomínky ke studijnímu oddělení
 • Připomínky k zahraničnímu oddělení
 • Připomínky ke knihovně
 • Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť
 • Připomínky k neakademickým pracovníkům
 • Připomínky k prostředí a vybavení fakulty
 • Připomínky k menze a možnostem občerstvení
 • Ostatní připomínky

III.    Nikdo – ani vyučující ani studenti – nemá přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.

Přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 17. února 2020 se stejnými pravidly jako u minulé ankety:

 • Akademická obec pod přihlášením do IS uvidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.
 • Každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.
 • Tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště.
 • Děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
 • V souladu s opatřením děkana budou slovní komentáře k předmětům a vyučujícím zveřejněny pouze na základě výslovného souhlasu příslušného učitele v aplikaci moodle, přístupné pod individuálním přihlášením členů akademické obce.  

IV.     Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta (ledaže se student/ka pod komentář podepíše), protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 

Proto bychom Vás všechny chtěli opět poprosit, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.

Anketa za ZS bude vyhodnocena do konce března 2020 a poté budou v moodlu vyvěšeny slovní komentáře k předmětům vyučujících, kteří dají se zveřejněním souhlas.

Děkujeme Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

Marta Chromá, proděkanka pro magisterský studijní program

Stanislav Potěšil, vedoucí IT oddělení

Miroslav Sojka, vedoucí studijního oddělení