Hodnocení výuky studenty za zimní semestr od 23. 12. 2022

Hodnocení výuky studenty za zimní semestr od 23. 12. 2022

Milé studentky, milí studenti,

skončila výuka v zimním semestru a je čas na její hodnocení. V anketě „Hodnocení výuky studenty“ došlo k formálním i obsahovým změnám, ale opět lze hodnotit číselnou škálou a doplnit slovní hodnocení k předmětům i vyučujícím. Smyslem změn bylo celou anketu zkrátit, abychom vám ušetřili čas. Hodnotit můžete též služby knihovny, šatny i dalších pracovišť a prostředí fakulty.

Základem hodnocení je klasifikační stupnice, tj. začíná se jedničkou (nejlepší hodnocení) a končí šestkou (nejhorší známka), a hodnotí se jak dílčí aspekty předmětu, tak celkový výkon vyučujícího.

Jako vždy je otevřen prostor pro vaše slovní komentáře a názory. Jsou pro nás velmi cenné a za čas, který věnujete této zpětné vazbě, děkujeme. Podněty se zabývá vedení akademických pracovišť i vedení fakulty.

Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“, modul „Anketa“.

V průběhu března budou slovní komentáře k předmětů a vyučujícím opět vyvěšeny v aplikaci moodle pod přihlášením.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu a všichni účastníci kurzu CŽV.

Kdy bude anketa probíhat

Anketa byla v informačním systému spuštěna 23. prosince 2022 a poběží do 12. února 2023.

ALE POKUD ANKETU VYPLNÍTE DO 6. ÚNORA DO 17:00 HOD., BUDETE SI MOCI ZAPISOVAT PŘEDMĚTY DO ROZVRHU JIŽ OD PRVNÍHO OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ ZÁPISU.

Ponecháváme v úvodu ankety možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete. Nicméně si můžete předměty pro LS 2022/2023 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS.

V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem

Přestože se snažíme zlepšovat prostředí fakulty, je nepochybně spousta věcí, které si zaslouží pozornost. Prosím podělte se o své názory v následujících okruzích:

Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty

  • Připomínky k anketě

  • Připomínky k rozvrhu

  • Připomínky ke studijnímu oddělení

  • Připomínky k zahraničnímu oddělení

  • Připomínky ke knihovně

  • Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť

  • Připomínky k neakademickým pracovníkům

  • Připomínky k prostředí a vybavení fakulty

  • Připomínky k menze a možnostem občerstvení

  • Ostatní připomínky

Akademická obec pod přihlášením do IS vidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.

Každý vyučující má přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.

Tajemník a vedoucí akademického pracoviště má přístup ke všem údajům za své pracoviště.

Děkan a příslušný proděkan má přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.

Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta (ledaže se student/ka pod komentář podepíše), protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl.

Děkujeme Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

 

Marta Chromá, proděkanka pro magisterský studijní program

Stanislav Potěšil, vedoucí IT oddělení

Miroslav Sojka, vedoucí studijního oddělení