Hodnocení výuky studenty za zimní semestr od 23. 12. 2020

Hodnocení výuky studenty za zimní semestr od 23. 12. 2020

Milé studentky a milí studenti,

uplynulý semestr byl netypický v tom, že výuka probíhala primárně distančně. Je proto klíčové, abyste nám prostřednictvím ankety dali vědět, jak jste byli s výukou konkrétního předmětu spokojeni či nespokojeni, a to nejen prostřednictvím číselné škály, ale také a především formou slovních komentářů.

Máte opět možnost nám formou obecných připomínek sdělit svůj názor a ohodnotit služby knihovny, šatny a dalších pracovišť a prostředí fakulty v širokém slova smyslu, pokud bylo možné alespoň z počátku semestru si nějaký názor vytvořit.

I když byla celý semestr výuka vedena distanční formou, otázky a systém hodnocení jsou stejné, jako byly v loňském roce v době plně kontaktní výuky, včetně obrácené klasifikační stupnice, tj. začíná se pětkou (nejhorší známka) a končí jedničkou (nejlepší hodnocení).

Vaše názory a komentáře příslušní učitelé opravdu čtou. Komentáři se samozřejmě zabývá vedení akademických pracovišť a vedení fakulty.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!

Kdy bude anketa probíhat

Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno ve středu 23. prosince 2020 v 15.00 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 15. února 2021 v 15.00 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“, modul „Anketa“.

Jak bude anketa probíhat

I. Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr 2020/2021

Ti z Vás, kdo vyplní anketu do 18:00 v pondělí 8. února 2021 (podle harmonogramu ak. roku zápis předmětů do rozvrhu pro letní semestr začíná v 19.00 hodin), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu již od prvního okamžiku spuštění zápisu v 19.00 hodin.

Ponecháváme v úvodu ankety možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete. Nicméně si můžete předměty pro LS 2020/2021 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS.

II. V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem

Přestože se snažíme zlepšovat prostředí fakulty, je nepochybně spousta věcí, které si zaslouží pozornost. Prosím podělte se o své názory v následujících okruzích:

Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty

Připomínky k anketě

Připomínky k rozvrhu

Připomínky ke studijnímu oddělení

Připomínky k zahraničnímu oddělení

Připomínky ke knihovně

Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť

Připomínky k neakademickým pracovníkům

Připomínky k prostředí a vybavení fakulty

Připomínky k menze a možnostem občerstvení

Ostatní připomínky

III.    Akademická obec pod přihlášením do IS vidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.

Každý vyučující má přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.

Tajemník a vedoucí akademického pracoviště má přístup ke všem údajům za své pracoviště.

Děkan a příslušný proděkan má přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.

V souladu s opatřením děkana budou slovní komentáře k předmětům a vyučujícím zveřejněny pouze na základě výslovného souhlasu příslušného učitele v aplikaci moodle, přístupné pod individuálním přihlášením členů akademické obce.

IV.     Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta (ledaže se student/ka pod komentář podepíše), protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl.

Proto bychom Vás všechny chtěli opět poprosit, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne. Slovní komentáře jsou opravdu zásadní zejména vzhledem k tomu, že výuka probíhala distančně.

Anketa za ZS bude vyhodnocena do konce března 2021 a poté budou v moodlu vyvěšeny slovní komentáře k předmětům vyučujících, kteří dají se zveřejněním souhlas.

 

Děkujeme Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

Marta Chromá, proděkanka pro magisterský studijní program
Stanislav Potěšil, vedoucí IT oddělení
Miroslav Sojka, vedoucí studijního oddělení