Hodnocení výuky studenty za letní semestr 2024

Hodnocení výuky studenty za letní semestr 2024

Milé studentky, milí studenti,

s koncem výuky v letním semestru přichází čas na jeho hodnocení v SIS, a to jak s využitím číselné škály, tak především formou vlastních komentářů. Hodnotit můžete též služby knihovny, šatny i dalších pracovišť a prostředí fakulty.

Základem hodnocení je klasifikační stupnice, tj. začíná se pětkou (nejhorší známka) a končí jedničkou (nejlepší hodnocení).

Vaše názory a komentáře k výuce, vyučujícím a fakultnímu prostředí jsou pro nás velmi cenné. Snažíme se vše zlepšovat, ale bez Vaší zpětné vazby a Vašich komentářů se to dělá těžko. Za čas, který věnujete zpětné vazbě, děkujeme. Podněty se zabývá vedení akademických pracovišť i vedení fakulty.

Pro názornost, co je pro zpětnou vazbu podstatné a vyučující zajímá, uvádíme několik otázek, k nimž se můžete vyjádřit ve slovních komentářích

1. Měl/a vyučující jasně formulované požadavky na zakončení předmětu a promyšlená kritéria hodnocení, která se studujícími od počátku sdílel/a?

2. Co bych chtěl/a na výuce ocenit?

3. Co by mi pomohlo, abych se to naučil/a lépe?

Kdo může hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studující v magisterském programu a všichni účastníci kurzu CŽV.

Kdy anketa probíhá

Hodnocení výuky bylo v informačním systému spuštěno 20. května 2024 15:00 hod. a poběží do 27. října 2024 15:00 hod. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“, modul „Anketa“.

Jak anketa probíhá

I. Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na zimní semestr 2024/2025.

Ti z Vás, kdo vyplní anketu do 23. září do 17:00 hod. (podle harmonogramu ak. roku zápis předmětů do rozvrhu na letní semestr začíná v 19:00 hodin), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu již od prvního okamžiku spuštění zápisu.

Ponecháváme v úvodu ankety možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v LS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete. Nicméně si můžete předměty pro ZS 2024/2025 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS.

II. V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem

Přestože se snažíme zlepšovat prostředí fakulty, je nepochybně spousta věcí, které si zaslouží pozornost. Prosím podělte se o své názory v následujících okruzích:

Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty

Připomínky k anketě

Připomínky k rozvrhu

Připomínky ke studijnímu oddělení

Připomínky k zahraničnímu oddělení

Připomínky ke knihovně

Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť

Připomínky k neakademickým pracovníkům

Připomínky k prostředí a vybavení fakulty

Připomínky k menze a možnostem občerstvení

Ostatní připomínky

III.    Akademická obec pod přihlášením do IS vidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.

Každý vyučující má přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.

Tajemník a vedoucí akademického pracoviště má přístup ke všem údajům za své pracoviště.

Děkan a příslušný proděkan má přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.

V souladu s opatřením děkana budou slovní komentáře k předmětům a vyučujícím zveřejněny pouze na základě výslovného souhlasu příslušného učitele v aplikaci moodle, přístupné pod individuálním přihlášením členů akademické obce.

IV.     Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta (ledaže se studující pod komentář podepíše), protože k údajům nemá nikdo z nich přístup. To je také důvod, proč již odeslané hodnocení nelze změnit, proto prosíme, abyste vyplňovali anketu soustředěně. 

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl.

Proto bychom Vás všechny chtěli opět poprosit, abyste při hodnocení věnovali čas i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne. Slovní komentáře jsou opravdu zásadní pro to, aby změny, které se plánují a realizují, dávaly smysl.

 

Děkujeme Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

Marta Chromá, proděkanka pro magisterský studijní program
Stanislav Potěšil, vedoucí IT oddělení
Miroslav Sojka, vedoucí studijního oddělení

Uložit událost do kalendáře