Hlaste se na Science Slam - studentskou soutěž ve formátu stand-up

Hlaste se na Science Slam - studentskou soutěž ve formátu stand-up

Již brzy proběhne další kolo soutěže Science Slam. Studenti UK mají možnost netradiční formou stand-up vystoupení zviditelnit sebe a svůj výzkum nebo projekt. Unikátní formát otevírá dveře do komunity vědeckých popularizátorů, posiluje dovednosti a schopnosti vystupovat a prezentovat, umožňuje reprezentovat univerzitu na domácím i zahraničním poli a v neposlední řadě je skvělou příležitostí popularizovat vědu obecně.

Přihlášky do soutěže lze podávat do 27. 10. 2021, soutěžní večer proběhne 1. listopadu v Kampusu Hybernská a exhibiční večer vítězů se uskuteční v rámci Informačního dne UK, který proběhne 13. 11. v budově Právnické fakulty.

Zájemci o účast se mohou zúčastnit také semináře Jak přesvědčivě prezentovat, který proběhne 18. 10. Po celou dobu semestru je možnost domluvit individuální koučink v českém anebo anglickém jazyce.

Jak takové stand-up vystoupení vypadá?

Pravidla

1. Prezentující je student/ka UK (jakákoliv forma studia, jakýkoliv ročník)

2. Prezentace nepřesáhne 4 minuty.

3. Prezentující vystupují v kategoriích:

- stand-up (mluvené slovo)

- rhyme stand-up (báseň, píseň, rap)

4. Prezentující mohou vystupovat jako jednotlivci nebo dvojice

5. Prezentující jazyk je čeština, slovenština nebo angličtina

6. Je možné mít s sebou pomůcky, nikoliv však audiovizuální techniku (ppt prezentace, reprodukovaný zvuk, počítač atp.)

7. Proti výsledku hlasování není odvolání.

8. V případě nepříznivé epidemiologické situace se soutěž uskuteční pomocí předem nahraných videí.

9. Doporučujeme všem, kdo zvažují účast, připravit si příspěvek i v anglickém jazyce pro případ účasti v mezinárodní soutěži (je možné vystupovat např. v kategorii „rhyme stand-up“ a v anglickém jazyce hovořit v základní kategorii)


Jak se přihlásit
Přihlaste se pomocí e-mailu scienceslam@cuni.cz
: uveďte název svého příspěvku a jeho stručnou anotaci, kategorii, do které se hlásíte, ročník a program studia; dále uveďte, zda máte zájem využít koučinku k dopilování vašeho vystoupení; čas a místo koučinku dohodneme individuálně

Soutěž
Soutěž se koná v 1.11.2021 od 17:00 hod. v Kampusu Hybernská a navazuje exhibičním vystoupením vítěze/ů v rámci Informačního dne UK na PF UK dne 13.11. O dalších exhibicích v rámci akcí RUK UK budou vítězové včas informováni.

Porota
Vítěze určí veřejnost v tajném hlasování. Odborná porota slovně zhodnotí na místě výkony každého vystupujícího a poté určí vítěze v každé kategorii. Na základě výsledků hlasování obecenstva a poroty (každý má 1 hlas) je zvolen absolutní vítěz.

Ceny
Věcné ceny RUK, finanční odměna.

 

Prohlédněte si videa našich úspěšných slamistů z minulých let

Science Slam CUNI - YouTube