Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024

Návrhy projektů do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu lze již průběžně zasílat od 14. 2. 2023. Přijímány budou do 4. dubna 2023.

Jedná se o následující soutěže:

  1. na podporu standardních projektů – zadávací dokumentace zde;
  2. na podporu projektů JUNIOR STAR – zadávací dokumentace zde;
  3. na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – zadávací dokumentace zde;
  4. na podporu mezinárodních projektů, a to na principu 1) bilaterální spolupráce a 2) Lead Agency – zadávací dokumentace zde.

Kompletní vyhlášení soutěže GAČR naleznete zde.

Máte-li zájem podat návrh do některé z veřejných soutěží GAČR, předložte jej na Oddělení pro vědu, výzkum a edici (kontaktní e-mail: srejberj@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 16. března 2023.

Návrh projektu již musí obsahovat:

1) navržený rozpočet;

2) věcnou část projektu.

Projekt bude možné i po tomto datu upravit. Během přípravy návrhu se mohou zpracovatelé obracet na OVVE o individuální konzultace, kontaktní osoba: Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., linka 541, e-mail: srejberj@prf.cuni.cz.