Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023

Návrhy projektů do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu lze zasílat již od 15. února 2022. Přijímány budou do 7. dubna 2022.

Jedná se o následující soutěže:

  1. na podporu standardních projektů – zadávací dokumentace zde;
  2. na podporu projektů JUNIOR STAR – zadávací dokumentace zde;
  3. na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – zadávací dokumentace INCOMING 2023 zde, OUTGOING 2023 zde;
  4. na podporu mezinárodních projektů Mezinárodní-bilaterální projekty 2023 – zadávací dokumentace zde;
  5. soutěž EXPRO – zadávací dokumentace zde.

 

Kompletní vyhlášení soutěže GAČR naleznete zde.

 

Máte-li zájem podat návrh do některé z veřejných soutěží GAČR, předložte jej na Oddělení pro vědu, výzkum a edici (na e-mail: srejberj@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 21. března 2022.

Návrh projektu již musí obsahovat:

1) navržený rozpočet;

2) věcnou část projektu.

Projekt bude možné i po tomto datu upravit.

Pro zájemce bude ve věci přípravy OVVE pořádán seminář dne 28. 2. 2022 od 16:00 hod v m. č. 038. Svou účast přislíbili úspěšní řešitelé prof. J. Handrlica a doc. P. Ondřejek.