Gaudeamus v Brně

Gaudeamus v Brně

V listopadu se v Brně konal Veletrh vysokých škol Gaudeamus 2021, který navštívilo přes 22 tisíc zájemců o vysokoškolské studium. Naši fakultu reprezentovala skupina studentů, kteří se s námi podělili o své postřehy a zážitky z úspěšné akce:

Naše skupina odjela 22. listopadu reprezentovat fakultu na týdenní veletrh, a to ve složení Johanka Žižáková, Lada Reisnerová, David Kabelka a Petr Hrebenár.

Každý den jsme vedli stovky rozhovorů s možnými uchazeči, pomohli jsme jim s vysvětlením přijímacího řízení, rozebírali způsoby studia, představovali pestrou škálu výjezdů v rámci programu Erasmus+ či popisovali studentský život na fakultě.
Uchazeči se zajímali zejména o SCIO testy, které jsme jim na připravených materiálech obsáhle a dopodrobna vysvětlovali. V mnoha případech došlo i na téma bonifikace za jazykové certifikáty, což nám udělalo velkou radost. Mnozí uchazeči se navíc chtěli dozvědět více o uznávání maturit ze zahraničí, s čímž jsme rovněž uměli pomoci.
Velký důraz jsme kladli na vysvětlení všech podstatných prvků nové akreditace, aby si každý uchazeč či uchazečka dokázali představit, co je po nástupu na fakultu čeká. 

Velice nás potěšil zájem a nadšení, se kterým k nám na stánek budoucí zájemci o studium přicházeli. Někteří už mají o své budoucí kariéře jasno a jejich konkrétní dotazy na úzce vymezenou právní problematiku nás mile překvapily. 

moot court

Po celý týden jsme též organizovali Moot Court s případem, který byl připraven v rámci programu Street Law. Zájemci si v něm mohli vyzkoušet pozici státního zástupce a obhájce. Po prostudování případu a přípravě právních argumentů si vybraní zájemci vyzkoušeli obhájit svůj pohled na věc během simulovaného soudního jednání za přítomnosti veřejnosti. Jejich výkony byly obdivuhodné a mnozí prokázali, že jejich právní povědomí je velmi dobré. Jsme opravdu vděční, že všichni tito uchazeči mají zájem studovat naší fakultě. 

Po večerech jsme utužovali studentské vztahy s jinými fakultami či univerzitami. Celou akci jsme si skvěle užili a věříme, že uchazeči byli s naším přístupem k nim spokojeni a rozhodnou se pro studium u nás.

Za skupinu Právnické fakulty sepsali David Kabelka (4. roč.), Johanka Žižáková, Lada Reisnerová, a Petr Hrebenár (všichni 2. ročník).

Pozn. red.: kompletní informace pro uchazeče najdete na webu www.pravavpraze.cz a v uchazečské skupině na facebooku.

 

foto