Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do magisterského studia pro ak. rok 2024/2025 je ke stažení zde

PROSÍM PŘEČTĚTE SI INFORMACE K PODÁNÍ ODVOLÁNÍ, které jsou na webu fakulty.