Formulář čestného prohlášení - aktualizované znění

Formulář čestného prohlášení - aktualizované znění

Vážené studentky a vážení studenti, vážení hosté,

vzhledem k rychle narůstajícímu počtu studentů, kterým byla nařízena karanténa, ať už z preventivních důvodů či z důvodu pozitivního testu Covid19, Vás žádáme, abyste vždy při vstupu do budovy fakulty měli vyplněné čestné prohlášení v upravené podobě, jehož formulář naleznete níže.

Podepsané prohlášení prosím odevzdejte osobě (zkoušejícímu, vyučujícímu, studijní referentce, knihovnici atd.), za kterou jste na fakultu přišli. Budete-li v osobním kontaktu s více takovými osobami na fakultě, prosím, připravte si příslušný počet podepsaných čestných prohlášení.

Děkujeme, že nám pomůžete nelehkou situaci zvládnout!

Marta Chromá

Formulář čestného prohlášení formát A4

Formulář čestného prohlášení formát A5