Fakultu navštívila Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Evropské komise

foto

Fakultu navštívila Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Evropské komise

Dne 24. ledna 2022 navštívila Právnickou fakultu výkonná místopředsedkyně Evropské komise paní Margrethe Vestager, aby zahájila mezinárodní konferenci EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps.

V zastoupení pana děkana ji uvítal proděkan prof. Michal Tomášek za přítomnosti předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž doc. Petra Mlsny. 

Mezinárodní konference EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps proběhla na Právnické fakultě UK ve dnech 24. -25. 1. 2022. Zahajovací proslov výkonné místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro soutěž, M. Vestager, jehož celé znění v angličtině si můžete přečíst ZDE, přilákal pozornost značného počtu odborníků a zájemců o soutěžní právo z celkem dvaceti zemí. Pět desítek účastníků dorazilo na akci osobně a přibližně stejný počet se připojil online.
Dalšími významnými vystupujícími úvodního panelu konference byli předseda ÚOHS P. Mlsna, soudci Soudního dvora EU, J. M. Passer a D. Petrlík, a také A. Reyna z bruselské centrály evropských spotřebitelských organizací BEUC.

Tématem jednání konference byly jak nové fenomény soutěžního práva spojené s digitalizací, globalizací a klimatickou změnou, tak obecnější problematika teorie a doktríny soutěžního práva, a současně i velmi speciální otázky vynucení soutěžních pravidel, reforem národních soutěžních předpisů a sektorové regulace. Bylo předneseno více než padesát příspěvků, z nichž vznikne recenzovaný sborník v anglickém jazyce.
Konference ukázala, že soutěžní právo je rozsáhlým, dynamickým oborem, který má i v Česku nezanedbatelnou a stále rostoucí odbornou základnu.

Na konferenci vedle akademiků a advokátů vystoupila celá řada doktorandů z českých univerzit. Na přípravách konference se podílely zejména katedry evropského, obchodního a správního práva PFUK, podporu jí poskytlo Zastoupení Evropské komise v ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a také advokátní kanceláře Rowan Legal, Skills a Wolf Theiss.

Úspěšná konference a kontakty díky ní posílené či nově navázané napomohou dalšímu rozvoji tohoto mezinárodně atraktivního právního oboru na půdě pražské právnické fakulty. 

 

 

12