Fakultní termín podávání žádostí do Fondu mobility UK

Fakultní termín podávání žádostí do Fondu mobility UK

Dovolujeme si Vás informovat, že fakultní termín pro podávání žádostí o podporu z Fondu mobility je 27.10.2021.

 

Fond mobility je v praxi využíván zejména studenty vyjíždějícími do zahraničí na základě meziuniverzitních smluv, nabídka je však určena i pro další zájemce, jejichž zahraniční studijní záměr spadá mezi tzv. priority Fondu mobility UK.

 

Žádosti o podporu z Fondu mobility UK se podávají elektronicky přes tento portál