Fakulta získala akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 10 let

fakulta

Fakulta získala akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 10 let

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla dne 20. prosince 2019 o udělení akreditací habilitačního řízení v oborech Evropské právo, Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a Teorie, filosofie a sociologie práva a řízení ke jmenování profesorem v oborech Evropské právo, Mezinárodní právo, Občanské právo, Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a Teorie, filosofie a sociologie práva.

Všechny akreditace byly uděleny na dobu 10 let, tj. do 7. ledna 2030.

Získání akreditací umožní konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v uvedených oborech a umožňuje kvalifikační růst akademických pracovníků. Právnická fakulta tak zůstává jedinou právnickou fakultou v České republice, jejíž akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pokrývá všechny stěžejní vědní právní obory.