Existuje odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou právnické osobě?

Existuje odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou právnické osobě?

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Existuje odpovědnost za nemajetkovou újmu

způsobenou právnické osobě?

(Na okraj rozsudku Nejvyššího soudu ČR 23

Cdo 327/2021 z 30.11.2021)

Prof. Luboš Tichý, PF UK

Datum a místo konání:

7. 6. 2023 (výjimečně ve středu), v místnosti č. 412 budovy

PF UK, od 17.30 h

předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

Anotace

Nejvyšší soud ČR vyslovil názor, že právnická osoba „nemá právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené (samotným) neoprávněným zásahem do své pověsti podle § 135 odst. 2 OZ není-li výslovně ujednáno jinak.“ Tento jednoznačný názor je třeba blíže analyzovat. Přednáška proto bere v úvahu především účel odpovědnosti za škodu, smysl právní úpravy a zájmy stran deliktněprávního vztahu. Jinak řečeno, zkoumá s přihlédnutím k předchozí tuzemské úpravě a mezinárodnímu kontextu, do jaké míry může deliktní právo poskytovat ochranu i osobnostním právům právnických osob.

Možné připojení přes Zoom.

Uložit událost do kalendáře