Exekuce – neustálé změny

Exekuce – neustálé změny

Přihlašovací formulář

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na seminář na téma:

Exekuce – neustálé změny 

Seminář (kód 624) se uskuteční 

prezenčně
v pátek 26. dubna 2024
(od 9:00 do 14:00)

Seminář se bude konat v Justiční akademii, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, 1. poschodí. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze 

Cíl semináře:

Na semináři budou probrány změny exekučního práva, které výrazným způsobem změnily exekuční proces i samotné provádění exekuce v poslední době. Vysvětlena budou i přechodná ustanovení jednotlivých novel, která jsou velmi komplikovaná a je obtížné orientovat se v tom, jaká úprava platí ve starších projednávaných věcech.

Osnova:

Seminář se bude zabývat změnami exekučního práva provedenými těmito zákony:

1. Zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 1. 7. 2021)

2. Zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 1. 7. 2021)

3. Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), (účinnost od 1. 7. 2021)

4. Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, (účinnost od 1. 1. 2022)

5. Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, (účinnost od 1. 9. 2022) 

6. Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 26. 8. 2023)´

Seminář je pro studenty právnických fakult a členy akademických obcí těchto fakult zdarma.

 

Přihlásit se na seminář je možné 


-    pomocí formuláře na našich webových stránkách.

nebo

-    zasláním přihlášky na email: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Za Pražské sdružení JČP: 

JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

21.4.2024 

Uložit událost do kalendáře