Evropská unie – jednota v rozmanitosti, přednáška prof. Streinze z Univerzity Mnichov (21. 10.)

Evropská unie – jednota v rozmanitosti, přednáška prof. Streinze z Univerzity Mnichov (21. 10.)

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Evropská unie – jednota v rozmanitosti

prof. Rudolf Streinz, univerzita Mnichov (akce proběhne v němčině se simultánním tlumočením)

Datum a místo konání: 21. 10. 2021, místnost č. 401 budovy PF UK, od 17:30 hod, předpokládané ukončení v 19:00 hod. (možné připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ)

Adekvátní poměr mezi Evropskou unií jako právním a hodnotovým společenstvím (čl. 2 SEU) a respektováním národní identity svých členských států (čl. 4 odst. 2 SEU) je základním úkolem a stěžejním problémem.
Problémy EU popsal tehdejší předseda Evropské komise Juncker jako polykrizi, jejíž prvky se bohužel jeví stále aktuální, přičemž k tomu ještě přistupují následky pandemie coronaviru. Pro společenství, které je založeno na právu, jeví se nezadatelným respektování principu právního státu, jak v rámci Evropské unie, tak ve všech jejích členských státech.

Na jeho ochranu musejí být rozvíjeny efektivní postupy směřující především k ochraně nezávislosti justice.