Dr. Montag z Katedry národního hospodářství se bude podílet na řešení grantu Horizon Europe

Dr. Montag z Katedry národního hospodářství se bude podílet na řešení grantu Horizon Europe

Projekt s názvem EQUALSTRENGTH má za cíl zkoumat etnickou diskriminaci napříč několika důležitými oblastmi lidského života (trh práce, předškolní vzdělávání, bydlení). Hlavní váha výzkumu bude spočívat v sérii mezinárodních korespondenčních experimentů. Výstupy projektu budou publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech.

Hlavním řešitelem projektu je prof. Mathew J. Creighton z University College Dublin a konsorcium je tvořeno významnými výzkumníky z deseti evropských univerzit a výzkumných center (vedle PF UK jde o University of Amsterdam, Free University Brussels, University of Lausanne, University of Oxford, University of Utrecht, the Budapest Institute, the German Center for Integration and Migration Research a the Spanish National Research Council).

Pro Právnickou fakultu se jedná o první projekt tohoto významu. Projekt tak rozšiřuje možnosti rozvoje výzkumu mezinárodní úrovně na PF UK, jejího financování a mezinárodní kooperace.