Dr. Agha z katedry politologie a sociologie se bude podílet na řešení grantu COST Action

agha

Dr. Agha z katedry politologie a sociologie se bude podílet na řešení grantu COST Action

COST action HIDDEN (History of Identity Documentation in European Nations) sdružuje vědce z oblasti historie, migračních studií, geografie, sociologie, práva, lingvistiky, postkoloniálních studií a lidských práv, aby po dobu 4 let zkoumali historií právních režimů udělování různých druhů osobních dokumentů v Evropě i za jejími hranicemi. HIDDEN analyzuje, jak státy brání nebo pomáhají jednotlivcům v přístupu k právům, která zisk takových dokumentů podmiňuje.

Team pod vedením Jennifer Redmond z Maynooth University v Irsku, zahrnuje partnery z Irska, Maďarska, Chorvatska, Německa, Portugalska, Kypru, Malty, Srbska, Spojeného království, České republiky, Estonska, Rumunska a Španělska.  

Petr Agha je vedoucím jedné z pracovních skupiny projektu, Human Stories for Humane Reactions (Lidské příběhy pro lidské reakce), v jejímž rámci budou do činnosti pracovní skupiny přímo zapojeni migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl.