Dodatečná nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg v roce 2023

Dodatečná nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg v roce 2023

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání dodatečného výběrového řízení na měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2023.

Jedná se o měsíční výzkumný, studijní a přednáškový pobyt určený pro vědecko-pedagogické pracovníky PF UK v řádném pracovním poměru s PF UK a pro doktorandy PF UK. Výzkumné, studijní či přednáškové pobyty si uchazeči předem dojednají se zahraničními partnery.

 

Finanční zajištění pobytu:

Universität Hamburg nabízí 6–8 jednoměsíčních stipendií v částce 1900 EUR pro akademiky a 1200 EUR pro doktorandy.

 

Podání přihlášky:

Akademici podávají přihlášku e-mailem Mgr. Eleni Dimelisové (dimelise@prf.cuni.cz) nejpozději do pondělí 27. 02. 2023 včetně.

Doktorandi podávají přihlášku do online aplikace do pondělí 27.02. 2023 včetně

 

Přílohou přihlášky pro akademiky jsou:

1) Academic Visitor Application

2) Zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

 

Přílohou přihlášky pro doktorandy jsou:

1) Academic Visitor Application

2) Strukturovaný životopis

3) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

4) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

5) Studijní průměr z předešlého studia

 

PF UK podané přihlášky posuzuje pouze předběžně, o nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektorka pro zahraniční vztahy a mobilitu. Nominace následně podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity.

O výsledku výběrového řízeni budou uchazeči informování cca. v průběhu března 2023.

Uložit událost do kalendáře