Doc. Veronika Bílková se stala členkou expertní mise OBSE pro Ukrajinu

foto

Doc. Veronika Bílková se stala členkou expertní mise OBSE pro Ukrajinu

Dne 15. března 2022 zřídila Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) expertní misi, jejímž úkolem je „zjistit fakta a okolnosti možného porušování závazků OBSE a porušování a zneužívání mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva“ během konfliktu na Ukrajině.

Členkou této expertní mise se, kromě prof. Marca Sassòliho ze Ženevy a prof. Wolfganga Benedeka z Grazu, stala také doc. Veronika Bílková z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK.

Mise vznikla z podnětu Ukrajiny za podpory 45 členských států OBSE v rámci tzv. Moskevského mechanismu.
Zpráva expertů má být předložena do tří týdnů od zřízení mise, a ačkoli je primárně určena OBSE, může najít využití také v jiných mezinárodních organizacích a orgánech (OSN, Rada Evropy, Mezinárodní trestní soud apod.).

Podrobnosti najdete na stránkách OBSE.