Doc. Prášková převzala z rukou rektora UK stříbrnou medaili

obr

Doc. Prášková převzala z rukou rektora UK stříbrnou medaili

Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností univerzity. Jednou z oceněných byla i doc. Helena Prášková, která z rukou rektora Tomáše Zimy převzala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru správního práva a správní vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Vědecká rada v úvodu svých zasedání již tradičně oceňuje osobnosti, jejichž profesní život je spjat s univerzitou, a které se svým působením zasadily o šíření jejího dobrého jména.

Docentka Prášková působí v oboru správního práva od svých studií na PF UK, kdy se na tehdejší katedře finančního a správního práva stala pomocnou vědeckou silou. Po ukončení studia v roce 1981 nastoupila na pozici asistentky, v roce 1984 pak na místo odborné asistentky katedry pro oddělení správního práva. V letech 1996 až 1998 jako členka Akademického senátu také působila ve fakultní samosprávě.

V roce 2013 se po úspěšné habilitaci s prací zaměřenou na odpovědnost za správní delikty stala docentkou v oboru správního práva a správní vědy a od roku 2014 do letošního února působila jako vedoucí katedry správního práva. V roce 2014 se též stala proděkankou pro celoživotní vzdělávání, v rámci univerzity se této problematice věnuje v Radě celoživotního vzdělávání.

Kromě činností pro univerzitu působí doc. Prášková již téměř 30 let v legislativním odboru na Ministerstvu vnitra.

Paní docentce k ocenění srdečně gratulujeme!

 

autorka textu: Klára Plachetková