Doc. Martin Štefko získal vědecký titul „doktor věd" udělovaný AV ČR!

Doc. Martin Štefko získal vědecký titul „doktor věd" udělovaný AV ČR!

Doc. Martin Štefko získal vědecký titul „doktor věd" udělovaný AV ČR!

 

Panu docentovi moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen na poli akademickém!

Brzy bude zveřejněn článek a připravujeme také podcast.