Doc. Jakub Handrlica získal nejvyšší vědeckou kvalifikaci v ČR - titul doktora věd

obr

Doc. Jakub Handrlica získal nejvyšší vědeckou kvalifikaci v ČR - titul doktora věd

Doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. z katedry správního práva a správní vědy získal nejvyšší vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“. O necelý týden dříve ocenila odborné kvality doc. Handrlicy také Vědecká rada UK, když schválila jeho jmenování profesorem. 

Docent, již brzy profesor Handrlica je předním českým odborníkem v oblasti jaderného práva, energetického práva a práva nových technologií. Před komisí Právní vědy obhájil disertaci na téma „Jaderné právo a právní futurizmus“. V disertační práci se zabývá teoretickými východisky, předmětem jaderného práva a jeho hlavními principy, novými jadernými technologiemi a právní úpravou na mezinárodní a vnitrostátní úrovni.

Diplom doktora věd převzal z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové ve středu 29. září 2021 spolu s dalšími devíti vědci. 

Vědecký titul „doktor věd“ představuje v České republice nejvyšší kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Vědecké osobnosti jej získávají jako uznání za zvláště vysokou kvalifikaci prokázanou významnými originálními pracemi, důležitými pro rozvoj bádání v oboru, jež dokládají vyhraněnou vědeckou osobnost. Titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

Akademie věd ČR od roku 2003 do června 2021 udělila 192 těchto prestižních titulů.  

Slavnostní předávání diplomů se již tradičně konalo v budově AV ČR na Národní v Praze 1, ve dvoraně Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů.

Gratulujeme panu docentovi k oběma významným milníkům.