Dobrovolná právní pomoc ukrajinským občanům - kam se přihlásit

Dobrovolná právní pomoc ukrajinským občanům - kam se přihlásit

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Vážené studentky, vážení studenti, milé absolventky, milí absolventi, kolegové,

mnoho z vás projevilo zájem zapojit se do právní pomoci ukrajinským občanům, kteří prchají před válkou. Vedení PF UK je ve spojení se zástupci neziskových organizací a Ministerstva vnitra ČR, a bude s nimi v této věci spolupracovat.

V současné době zprostředkováváme především aktivity dobrovolnického charakteru, postupně bychom naše týmy zapojili do právního poradenství tak, jak to standardně činíme každý rok prostřednictvím právní kliniky uprchlického práva (praxe v neziskových organizacích v oblasti azylu a migrace).

V případě zájmu vás prosíme o přihlášení prostřednictvím tohoto formuláře. V nejbližší době se všem zaregistrovaným zájemcům ozveme a uspořádáme online informační schůzku. Osobně velmi prosím o to, abyste zvážili dlouhodobé zapojení. Pomoc bude zapotřebí i za týdny a měsíce, kdy bude už méně sil.

Pro informace o možnostech zapojení do dobrovolnických a dalších aktivit doporučujeme také weby Ministerstva vnitra ČR, či stránky neziskových organizací, například Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro migraci a integraci, případně rovnou Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Pokud pracujete v advokacii, pro bono aktivity jsou možné též přes Českou advokátní komoru.

Děkuji Vám,

za PF UK Věra Honusková
proděkanka pro rozvoj