Dne 18. 7. došlo k podepsání dohody s Ministerstvem zahraničních věcí

Dne 18. 7. došlo k podepsání dohody s Ministerstvem zahraničních věcí

Dne 18. 7. 2023 podepsali děkan PF UK prof. Boháč a vrchní ředitel sekce MZV dr. Smolek dohodu o spolupráci při zabezpečení odborné praxe studentek a studentů fakulty na Ministerstvu zahraničních věcí.


Dohoda umožňuje pokračovat v organizování odborné praxe studujících fakulty v rámci mezinárodněprávního odboru, odboru komunitárního práva, odboru lidských práv a transformační politiky, odboru OSN a odboru legislativně právním, a to až do konce roku 2026.


Děkan uvádí: „Jsem rád, že studentky a studenti PF UK budou mít i nadále možnost absolvovat odborné právní praxe na významném ministerstvu a získat tak zkušenosti a dovednosti v rámci svého magisterského studia.“