Dne 13. června 2023 proběhla na půdě Senátu Parlamentu České republiky, ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce konference s názvem "Antonín Švehla, Alois Rašín a ti druzí"

foto

Dne 13. června 2023 proběhla na půdě Senátu Parlamentu České republiky, ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce konference s názvem "Antonín Švehla, Alois Rašín a ti druzí"

Konference, která se konala u příležitosti výročí 150 let od narození a  90 let od úmrtí Antonína Švehly a 100 let od úmrtí Aloise Rašína, si kladla za cíl představit přínos Švehly, Rašína a dalších osobností zejména v oblastech normotvorby, aplikace práva, vnitrostátní politiky a mezinárodní diplomacie a zároveň připomenout, jakým způsobem tyto významné persony ovlivnily vznik a vývoj Československa. Konferenci ve spolupráci organizovala Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Centrum právněhistorických studií Historického ústavu Akademie věd ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Akci zaštiťoval prorektor Univerzity Karlovy, profesor Jan Kuklík, a vystoupilo na ní celkem sedmnáct řečníků s šestnácti příspěvky rozdělenými do tří tematických bloků. Akce úspěšně propojila nejen odborníky z oborů historie, práva i ekonomie, ale přilákala také studenty a veřejnost."