Distanční výuka trestního práva ve třetím ročníku

Distanční výuka trestního práva ve třetím ročníku

Katedra trestního práva sděluje, že výuka trestního práva ve třetím ročníku nekončí, ale pokračuje v distanční formě. Každý zapsaný student obdrží od svého vedoucího semináře prostřednictvím SIS mail, ve kterém budou konkretizovány jeho studijní úkoly a povinnosti po dobu distančního studia.

Konzultační hodiny odpadají a konzultace se uskutečňují prostřednictvím mailové komunikace.